Täysi tiimi

OAJ:n on valinnut järjestökseen lähes 7000 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajaa, tutkijaa ja asiantuntijaa. Se tekee meistä yhden Akavan vahvimmista korkeakoulusektorin liitoista.

Täysitiimi-hero-valmis.jpg

Miksi TKI-osaajan kannattaa liittyä OAJ:n jäseneksi?

Tulevaisuus tarvitsee täyden tiimin.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on suurin akavalainen opetus- ja tutkimusalaa edustava järjestö, joka on sopijaosapuolena yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, joka määrittelee työehdot ammattikorkeakouluissa työskenteleville.

OAJ:lla on ajantasaisin ja paras tietämys alalla sovituista työehdoista ja tulkinnoista koko Akavassa sekä aito mahdollisuus neuvotella niiden sisällöistä.

 Mitä enemmän TKI-osaajia OAJ:ssa on, sitä paremmin voimme yhdessä vaikuttaa työehtoihin ja palkkoihin.

✓  OAJ:llä on parhaat verkostot sekä vahvaa osaamista ja kokemusta korkeakouluissa tapahtuvasta edunvalvonnasta.

 OAJ on suurin akavalainen opetus- ja tutkimusalaa edustava järjestö, joka on sopijapuolena yksityisen opetusalan työehtosopimuksissa.

✓   Vain OAJ:n jäsenellä on oikeus säännöllisesti kouluttautuvien luottamusmiesten palveluihin.

✓  OAJ:llä on laajat jäsenedut ja aito mahdollisuus tukea jäseniään myös työtaistelutilanteissa.

✓  Paikallinen yhdistys tarjoaa sosiaalisen verkoston ja lujittaa työnantajakohtaista edunvalvontaa.

✓  OAJ:n jäsenenä vahvistat tiimiä, joka rakentaa Suomen tulevaisuudet.

Liity mukaan! 

Tuhannet jäsenet monipuolisesti eri tehtävissä

Ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on yhä merkittävämpi joukko työntekijöitä erilaisissa tutkimus- ja asiantuntija- sekä esihenkilötehtävissä. Vaikka yksityisellä opetusalalla työskenteleekin pääosin opettajia, OAJ edustaa sopimusneuvotteluissa myös yhä kasvavaa TKI-henkilöstöä ja kehittää koko yksityisen tutkimus- ja opetuskentän työehtoja. Opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävät kietoutuvat usein tiiviisti yhteen, ja ensisijainen akavalainen järjestäytyminen ja edunvalvonta tapahtuu luonnollisimmin OAJ:n kautta. 

OAJ edustaa sopimusneuvotteluissa kasvavaa TKI-henkilöstöä ja kehittää koko yksityisen tutkimus- ja opetuskentän työehtoja.

OAJ on yksityisen opetusalan suurin työntekijöitä edustava järjestö. Sen tuhannet jäsenet toimivat monipuolisesti tutkimus-, opetus- sekä hallinto- ja tukipalvelutehtävissä. Heidän työssään vaatimuksena on korkeakoulututkinto.

Opettajana toimiminen tai opettajan kelpoisuus ei ole OAJ:hin liittymisen edellytys, sillä OAJ on koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja ajava järjestö.

 

Jäsenenä vaikutat työehtosopimuksiisi

Edunvalvonnassa koosta on etua. Tällä hetkellä noin puolet yksityisellä opetusalalla työskentelevistä noin 24 000 henkilöstä on järjestäytynyt OAJ:hin.

On tärkeää, että mahdollisimman moni korkeakoulutettu tutkimus-, kehittämis-, innovaatio-, ja opetustehtävissä toimiva järjestäytyy ja kuuluu järjestöön, joka voi neuvotella sopimuksista. Kattava ja yhdenmukainen järjestäytyminen mahdollistaa kaikkien alalla työskentelevien korkeasti koulutettujen akavalaisten työolojen ja -ehtojen valvonnan ja kehittämisen tasapuolisesti. 

Kaikki ammattijärjestöt eivät ole neuvottelupöydässä neuvottelemassa sopimuksista eivätkä ne siten voi vaikuttaa työehtosopimuksiin. Tästä syystä ammattikorkeakouluissa työskentelevien korkeakoulutettujen on tärkeää järjestäytyä OAJ:hin. 

Kattava ja yhdenmukainen järjestäytyminen mahdollistaa kaikkien alalla työskentelevien korkeasti koulutettujen akavalaisten työolojen ja -ehtojen valvonnan ja kehittämisen tasapuolisesti.

 

Tukena luottamusmies ja vahvan neuvottelujärjestön juristit

Toisin kuin usein luullaan, luottamusmies ei joka tilanteessa edusta kaikkia henkilöstöön kuuluvia, eikä edes kaikkien liittojen jäseniä. Yksityisellä opetusalalla vain OAJ:lla on työehtosopimukseen perustuva oikeus valita luottamusmiehiä. Siksi vain OAJ:n jäsenillä on oikeus luottamusmiesten palveluihin.  

Yksityisellä opetusalalla OAJ:n luottamusmiehet edustavat työehtosopimusasioissa vain OAJ:n jäseniä, ei järjestäytymättömiä tai muihin liittoihin järjestäytyneitä. Mikäli et kuulu OAJ:hin, sinulla ei ole yksityisessä oppilaitoksessa työehtosopimuksen mukaisen henkilöstönedustajan palveluja käytettävissä etkä pysty osallistumaan liittosi kautta yksityisen opetusalan sopimustoimintaan etkä neuvottelutavoitteiden asetantaan. 

OAJ:n luottamusmiehet osallistuvat vuositain lukuisiin OAJ:n järjestämiin koulutuksiin ja he tuntevat työelämän lainsäädäntöä sekä työehtosopimukset.

Yksityisellä opetusalalla OAJ:n luottamusmiehet edustavat työehtosopimusasioissa vain OAJ:n jäseniä, ei järjestäytymättömiä tai muihin liittoihin järjestäytyneitä.

 

Koosta on apua myös kiistatilanteessa

Koulutussektorin muutoksessa on yhä merkityksellisempää, onko järjestöllä mahdollisuutta tukea neuvotteluita myös taloudellisesti. Lakkoon ja muihin järjestöllisiin toimii täytyy olla myös käytännössä varaa. Pelkkä puhe ei riitä. 

OAJ:n talous on kestävällä pohjalla ja järjestöllä on erittäin vahva lakkovarallisuus. Tarvittaessa OAJ:lla ja sen jäsenillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaviin järjestöllisiin toimiin sopimusneuvottelujen tueksi ja vauhdittamiseksi. OAJ on myös vahva paikallinen toimija, sillä jokaisessa oppilaitoksessa on aktiivinen jäsenyhdistys, joka toteuttaa työnantajakohtaista jäsenten edunvalvontaa ja järjestää jäsenilleen myös muuta toimintaa.  

Haluatko vaihtaa jäsenyytesi OAJ:hin työttömyysturvasi katkeamatta, ja olla mukana oppilaitoksesi edunvalvontatoiminnassa? Kiinnostuitko työehtojen kehittämisestä esimerkiksi TKI-työntekijöiden tai hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta?  

Liity mukaan joukkoomme!  

 

Tiesitkö?

Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä on ammattikorkeakouluja ja yksityisiä yleissivistäviä oppilaitoksia kuten yksityisiä peruskouluja, lukioita, aikuislukioita, ammattioppilaitoksia, urheiluopistoja, musiikkioppilaitoksia kuten konservatorioita ja musiikkileikkikouluja sekä kansalais- ja kansanopistoja. 

Työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa, että alan kaikkien työnantajien on noudatettava sopimusta riippumatta siitä, kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai eivät. 

Työehtosopimus turvaa kaikille ammattikorkeakouluissa työskenteleville lakia paremmat työehdot. Työehtosopimuksella sovitaan reiluista työn tekemisen ehdoista ja tuodaan työelämään vakautta ja suunnitelmallisuutta.

OAJ vaikuttaa

Me OAJ:ssä kehitämme korkeakoulujen työehtosopimuksia ja työoloja sekä koulutus-, tiede- ja innovaatiopolitiikkaa jäsenten ääntä kuunnellen.

Järjestössämme on kymmenien vuosien kokemus alan sopimusten neuvottelemisesta ja soveltamisesta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Järjestön juristeilla on vahvaa osaamista riitatilanteiden käsittelystä.

Toteutamme säännöllisesti tutkimus- ja koulutuskenttää koskevia tutkimuksia ja kyselyjä sekä panostamme alan työhyvinvointiin. Järjestömme palveluksessa on merkittävä määrä erityisasiantuntijoita, jotka tukevat jäseniä vaikuttamistyöllä ja koulutuksilla. Tunnemme hyvin myös IPR-oikeuksiin liittyvät kysymykset. Järjestö tukee työhyvinvointia muun muassa jakamalla rahaa omasta työhyvinvointirahastostaan oppilaitoksissa ja yhdistyksissämme tehtävään työhön.

Olemme mukana eri ministeriöiden hallinnoimissa työryhmissä, joissa valmistellaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioasioita mm. korkeakoulujen rahoitusta.

Tutustu tiede- ja innovaatiopoliittisiin linjauksiimme 

Vahvaa jäsenten edunvalvontaa
kaikilla sektoreilla 

Keväällä 2023 teimme ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstölle kyselyn,
jolla kartoitimme toiveita ja terveisiä ammattiliitolle.
Järjestimme myös ammattikorkeakouluissa työskenteleville kaksi
työmarkkinatoimintaa, oikeusturvaa ja koulutuspoliittista edunvalvontaa
käsittelevää webinaaria. 

Lue lisää OAJ:n jäsenyydestä ja jäseneduista.
Rinnakkaisjärjestäytymissopimukset mahdollistavat uuden jäsenen
liittymisen OAJ:hin, ja jäsenyyden jatkumisen myös entisessä liitossa.

Ota yhteyttä

Pasi Repo, pasi.repo@oaj.fi , 050 404 3492

Pääluottamusmiehet
Arcada, pernilla.stenback@arcada.fi | Centria, hannu.puomio@centria.fi
Diak, karoliina.salminen@diak.fi | Haaga-Helia, ria.heiska@haaga-helia.fi
HAMK, toni.laitinen@hamk.fi | Humak, pia.lundbom@humak.fi
Jamk, pia.piispanen@jamk.fi | Karelia, atte.korte@karelia.fi
Kamk, leena.lerssi@KAMK.fi | LAB, Heidi Savolainen@lab.fi | Lapin AMK, ulla.kangasniemi@lapinamk.fi
Laurea, hannele.moisander@laurea.fi | Metropolia, ulla.vaherkoski@metropolia.fi

Novia, katarina.vironen@novia.fi | Oamk, ari.korhonen@oamk.fi
SAMK, jukka.rajala@samk.fi | Savonia, timo.sirvio@savonia.fi | SeAMK, marja-liisa.saariaho@seamk.fi | TAMK, reijo.manninen@tuni.fi |
Turku AMK, Markku.Seppala@turkuamk.fi |
 VAMK, timo.malin@vamk.fi | Xamk, hanna.pajari-seppanen@xamk.fi

MicrosoftTeams-image (60).png