• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Virantoimituksesta pidättäminen

Virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa virantoimituksen väliaikaista keskeyttämistä.

Viranhaltijalla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta hoitaa virkaansa, jos hänet pidätetään virantoimituksesta. Myöskään palkkaa ei makseta tältä ajalta.

Mitä virantoimituksesta pidättämisen taustalla on?

Virantoimituksesta pidättäminen liittyy tilanteisiin, joissa viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai velvollisuuksiensa vastaisesti toimimiseen.

Viranhaltija pidätetään virantoimituksesta tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi.

Kuka päättää virantoimituksesta pidättämisestä?

Virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty viranomainen. Viranhaltijalla on oikeus tulla kuulluksi ennen virantoimituksesta pidättämistä.

Jos sinut pidätetään virasta, sinun kannattaa ilmoittautua välittömästi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja selvittää mahdollisuutta saada työttömyyspäivärahaa.

Mikäli tarvitset lisätietoa virantoimituksesta pidättämisestä, voit olla yhteydessä OAJ:n lakimiehiin.

Ota meihin yhteyttä

Jaa