• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista.

Työntekijällä on oikeus saada vapaata sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainrahakauden ajaksi. 

Vanhempainvapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. Vanhempainvapaaseen on oikeus ajalta, jolloin Kela maksaa sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaata tulee hakea pääsääntöisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Jos vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, sitä on haettava viimeistään kuukautta ennen vapaan alkamista.

Vanhempainvapaan pituus ja jaksotus

Vanhempainvapaapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.  Tältä samalta ajalta on oikeus vanhempainvapaaseen.  

Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Vanhemmilla on oikeus pitää yhtä aikaa vanhempainvapaata 18 arkipäivää. Tällöin toinen vanhemmista voi olla raskausvapaalla, vanhempainvapaalla tai osittaisella vanhempainvapaalla.

Vanhempainrahapäivät saat laskettua helposti KELA:n laskurilla.

Vanhempainvapaan palkallisuus sopimusaloittain

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella viranhaltijalla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen 32 ensimmäisen vanhempainvapaapäivän osalta. Tämä koskee sekä synnyttävää että ei synnyttävää vanhempaa.

Palkallisuus edellyttää, että viranhaltija on

 • hakenut vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista
 • ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta
 • esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä
 • työnantaja saa vanhempainrahan

Jos peruskoulun, lukion tai aikuislukion opettajan palkaton perhevapaa päättyy juuri ennen koulun lyhytaikaista lomaa (syys-, joulu-, talvi- tai pääsiäisloma), on opettajalla oikeus loma-ajan palkkaan vain, jos opettajalla on työpäiviä (opetuspäiviä tai muita työpäiviä) ennen ja/tai jälkeen lyhytaikaista lomaa yhteensä vähintään 15 päivää.

Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vain, jos vanhempainvapaa alkaa välittömästi raskausvapaan jälkeen ja se on yhtäjaksoinen.

Jos synnyttävän opettajan palkallinen raskaus- ja/tai vanhempainvapaa sijoittuu osittain tai kokonaan 16.6. alkavan laskennallisen vuosiloman tai kesävapaajakson 34 ensimmäisen arkipäivän ajalle, työnantaja maksaa opettajalle raskaus- ja/tai vanhempainvapaakaudelta sekä varsinaisen palkan että Kelan mukaista päivärahaa vastaavan osuuden palkanlisänä. Opettajalle Kelan päivärahaa vastaavan osuuden maksaa työnantaja.

Opettaja voi hakea ensimmäisen vanhempainvapaajakson päättymään niin, että se päättyy kesäkeskeytykseen/-vapaajaksoon ja hän palaa töihin kesäkeskeytykselle/vapaajaksolle. Tällöin opettaja ei ole vanhempainvapaalla, vanhempainpäivärahapäivät eivät kulu, eikä KELA:n vanhempainrahaa makseta. Opettajalle maksetaan tältä ajalta varsinainen palkka.

Muu kuin synnyttävä vanhempi voi pitää palkallista vanhempainvapaata joko yhdenjaksoisesti 32 ensimmäistä arkipäivää tai kahdessa osassa. Ensimmäisen jakson tulee olla lapsen syntymän yhteydessä yhtäjaksoisesti (kuukauden sisällä lapsen syntymästä) ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhtäjaksoisesti. Syntymän yhteydessä pidettävän vanhempainvapaan ajankohtaa voi muuttaa lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutosta on haettava työnantajalta niin pian kuin mahdollista.

On hyvä huomioida, että vanhempainvapaan minimipituus voi olla 12 arkipäivää ja vanhempainvapaalla voi olla samaan aikaan toisen vanhemman kanssa enintään 18 arkipäivän ajan, jos molemmat vanhemmat hoitavat lasta ja ovat vanhempainvapaalla tai jos toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella viranhaltijalla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen 32 ensimmäisen vanhempainvapaapäivän osalta. Tämä koskee sekä synnyttävää että ei synnyttävää vanhempaa.

Palkallisuus edellyttää, että viranhaltija on

 • hakenut vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista
 • ollut kunnan palvelussuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta
 • esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä
 • työnantaja saa vanhempainrahan

Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vain, jos vanhempainvapaa alkaa välittömästi raskausvapaan jälkeen ja se on yhtäjaksoinen.

Muu kuin synnyttävä vanhempi voi pitää palkallista vanhempainvapaata joko yhdenjaksoisesti 32 ensimmäistä arkipäivää tai kahdessa osassa. Ensimmäisen jakson tulee olla lapsen syntymän yhteydessä yhtäjaksoisesti (kuukauden sisällä lapsen syntymästä) ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhtäjaksoisesti. Syntymän yhteydessä pidettävän vanhempainvapaan ajankohtaa voi muuttaa lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutosta on haettava työnantajalta niin pian kuin mahdollista.

On hyvä huomioida, että vanhempainvapaan minimipituus voi olla 12 arkipäivää ja vanhempainvapaalla voi olla samaan aikaan toisen vanhemman kanssa enintään 18 arkipäivän ajan, jos molemmat vanhemmat hoitavat lasta ja ovat vanhempainvapaalla tai jos toinen on raskausvapaalla ja toinen on vanhempainvapaalla.

 

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan työntekijällä on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vanhempainrahakauden 32 ensimmäisen arkipäivän osalta. Palkallisen vanhempainvapaan ensimmäinen 32 arkipäivän osa voidaan pitää joko yhtäjaksoisena tai kahdessa jaksossa.

Palkallisuuden edellytyksenä on, että työntekijä on

 • ilmoittanut vanhempainvapaan alkamisesta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista
 • ollut päätoimisessa työsuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kolme kuukautta (Määräaikaisissa työsuhteissa, jotka ovat olleet katkolla kesäkeskeytyksen ajan, työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi eikä uutta työssäoloehtoa edellytetä.)
 • oikeutettu Kelan maksamaan vanhempainrahaan

Jos palkallinen raskaus- tai vanhempainvapaa osuu laskennallisen vuosiloman tai kesävapaajakson 30 ensimmäisen arkipäivän ajalle, opettajalla on oikeus saada jokaiselta kalenteripäivältä täyden palkan lisäksi korvaus, joka on 0,53 kertaa päiväpalkka. Korvauksen saaminen edellyttää, että raskaus- ja vanhempainvapaa pidetään yhtäjaksoisena.

Opettajan ei tarvitse sijoittaa vanhempainvapaata koulun kesäkeskeytyksen tai vapaajakson ajalle.

Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa työntekijällä on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vanhempainrahakauden 32 ensimmäisen arkipäivän osalta.  Tämä koskee myös harjoittelukoulujen opettajia.

Palkallisuuden edellytyksenä on, että työntekijä on

 • ilmoittanut vanhempainvapaan alkamisesta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista
 • ollut päätoimisessa työsuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kolme kuukautta
 • oikeutettu Kelan maksamaan vanhempainrahaan

Opettajan ei tarvitse sijoittaa vanhempainvapaata koulun kesäkeskeytyksen ajalle.

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen mukaan työntekijällä on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen vanhempainrahakauden 32 ensimmäisen arkipäivän osalta. Palkallisen vanhempainvapaan ensimmäinen 32 arkipäivän osa voidaan pitää joko yhtäjaksoisena tai kahdessa jaksossa.

Palkallisuuden edellytyksenä on, että työntekijä on

 • ilmoittanut vanhempainvapaan alkamisesta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista
 • ollut päätoimisessa työsuhteessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kolme kuukautta (Määräaikaisissa työsuhteissa, jotka ovat olleet katkolla kesäkeskeytyksen ajan, työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi eikä uutta työssäoloehtoa edellytetä.)
 • oikeutettu Kelan maksamaan vanhempainrahaan

Jos palkallinen raskaus- tai vanhempainvapaa kesävapaajakson 30 ensimmäisen arkipäivän ajalle, opettajalla on oikeus saada jokaiselta kalenteripäivältä täyden palkan lisäksi korvaus, joka on 0,53 kertaa päiväpalkka. Korvauksen saaminen edellyttää, että raskaus- ja vanhempainvapaa pidetään yhtäjaksoisena.

Opettajan ei tarvitse sijoittaa vanhempainvapaata vapaajakson ajalle.

Työntekijällä on oikeus 32 arkipäivän mittaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. 

Vanhempainvapaata tulee hakea kahta kuukautta ennen sen alkamista tai mikäli vanhempainvapaa on 12 arkipäivän mittainen, yhden kuukauden hakuaika riittää. 

 

 

Työntekijällä on oikeus 32 arkipäivän palkalliseen vanhempainvapaaseen. Synnyttävällä palkallisen vanhempainvapaan tulee sijoittua välittömästi raskausvapaan jälkeen.

Palkallisuuden edellytyksenä on, että työntekijä on

 • hakenut vanhempainvapaata viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista
 • ollut työnantajan palveluksessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kuusi kuukautta
 • esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä
 • työnantaja saa vanhempainrahan

 

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa työntekijällä on oikeus palkkaan 32 ensimmäiseltä vanhempainvapaapäivältä.

Palkanmaksun edellytyksenä on, että työntekijä:

 • ilmoittanut vanhempainvapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista
 • ollut työnantajan palveluksessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kolme kuukautta
 • esittänyt työnantajalle todistuksen lapsen syntymästä
 • työnantaja saa vanhempainrahan