• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallisen lukion erityisopettajan vuosityöaika muodostuu työnantajan määrättävissä olevasta työajasta ja omavalintaisesta työajasta, jonka ajan ja paikan erityisopettaja saa itse valita.

Kunnallisessa lukiossa työskentelevä erityisopettaja voidaan palkata tai siirtää vuosityöaikaan.

Erityisopettaja voi työskennellä myös OVTES:n opetusvelvollisuuksiin perustuvassa työaikajärjestelmässä. Työnantaja päättää, kumpaan työaikajärjestelmään erityisopettaja siirretään tai palkataan.  Opetusvelvollisuusjärjestelmä tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun erityisopettaja työskentelee sekä perusopetuksessa että lukiossa

Vuosittainen työaika ja sen suunnittelu

Vuosityöajassa kokoaikaisen erityisopettajan vuosittainen työaika on 1 600 tuntia, josta 400 tunnin osalta opettaja voi päättää tekemänsä työn ajankohdan ja paikan. Loput 1 200 tuntia ovat työnantajan määrättävissä olevaa työaikaa.

Ajan ja paikan suhteen valinnainen työaika käytetään esimerkiksi opiskelijoiden oppimisen tuen ja erityisopetuksen valmisteluun liittyvään työhön.

Ennen lukuvuoden alkua erityisopettajalle tehdään työajan käyttösuunnitelma, johon kirjataan opettajan lukuvuoden aikaiset työtehtävät. Näitä tehtäviä ovat mm. erityisopetus sekä opiskelijan oppimisen tukeen liittyvä lukion aineenopettajan konsultointi sekä yhteistyö oppilashuollon kanssa.

Jos lukuvuoden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua työajan käyttösuunnitelmaa, tehdään se poistamalla tai vaihtamalla opettajalle määrättyjä töitä tai tehtäviä. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan syys- ja kevätlukukauden päättyessä.

Työpäivät ja kesäkeskeytys

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Vuosityöajassa työskentelevän erityisopettajan lukuvuodessa on 190 oppilastyöpäivää, joista vähennetään työpäiville osuvat loppiainen, vappu ja itsenäisyyspäivä, ja 3 opettajatyöpäivää. Kukin pyhä vähentää seitsemän tuntia työnantajan määrättävissä olevaa 1 200 tunnin työaikaa.

Työnantaja voi sijoittaa erityisopettajan työaikaa koulun kesäkeskeytyksen ajalle vain sopimalla asiasta luottamusmiehen kanssa. Tätä yhdessä sovittua työtä voi olla enintään 30 tuntia työnantajan määrättävissä olevasta työajasta ja sen tulee olla selkeästi erityisopettajan työtä, kuten lausuntojen kirjoittamista opiskelijoiden jatko-opiskeluja varten.

Työtehtävät kirjataan työaikasuunnitelmaan

Ennen lukuvuoden alkua erityisopettajalle tehdään työajan käyttösuunnitelma, johon kirjataan opettajan lukuvuoden aikaiset työtehtävät. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan syys- ja kevätlukukauden lopussa.

Jos lukuvuoden aikana tarvitsee muuttaa vahvistettua suunnitelmaa, erityisopettajalta voidaan poistaa tai vaihtaa aiemmin määrättyjä tehtäviä.

Ylitunnit

Vuosityöaika 1600 tuntia voidaan ylittää enintään 100 tunnilla, jos ylitystarve liittyy lukion hanketyöhön tai muihin erillistehtäviin eikä erityisopettajalle työajan käyttösuunnitelmassa määrättyä työtä voida vähentää. Vuosityöajan ylittämisestä tulee sopia erityisopettajan kanssa.

Ylitunteina tehtävät työt suunnitellaan erillisellä työaikasuunnitelmalla. Työaikaa voidaan sijoittaa kesäkeskeytysaikaan, jos se on välttämätöntä.

Vuosityöajan ylittävä työaika korvataan tuntipalkkiolla. Yhden tunnin hinta saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 133.

Jaa