• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallisen lukion opinto-ohjaajan vuosityöaika muodostuu työantajan määrättävissä olevasta työajasta ja omavalintaisesta työajasta, jonka ajan ja paikan opinto-ohjaaja saa itse valita.

Kunnallisessa lukiossa työskentelevä opinto-ohjaaja voidaan palkata tai siirtää vuosityöaikaan. Opinto-ohjaaja voi työskennellä myös OVTES:n opetusvelvollisuuksiin perustuvassa työaikajärjestelmässä. Työnantaja päättää, kumpaan työaikajärjestelmään opinto-ohjaaja siirretään tai palkataan.

Vuotuinen työaika ja sen suunnittelu

Vuosityöajassa kokoaikaisen opinto-ohjaajan lukuvuoden työaika on 1 600 tuntia, josta 400 tunnin osalta opinto-ohjaaja saa valita tehtävän työn ajan ja paikan. Loput 1200 tuntia ovat työnantajan määrättävissä olevaa työaikaa.

Paikan ja ajan suhteen valinnainen työaika on tarkoitettu opinto-ohjauksen kurssien valmistelutyöhön ja siihen liittyvän opetusmateriaalin kokoamiseen ja valmistamiseen ja mm. yhteistyöhön työelämän ja korkeakoulujen kanssa.

Ennen lukuvuoden alkua opettajalle vahvistetaan työajan käyttösuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön sisällön määrän ja opettajan muut tehtävät.

Jos työkauden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua työajankäyttösuunnitelmaa, tehdään se poistamalla tai vaihtamalla opettajalle määrättyjä töitä tai tehtäviä. Työajan käyttösuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan syys- ja kevätlukukauden päättyessä.

Työpäivät ja kesäkeskeytys

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Vuosityöajassa työskentelevän opinto-ohjaajan lukuvuodessa on 190 oppilastyöpäivää, joista vähennetään työpäiville osuvat loppiainen, vappu ja itsenäisyyspäivä, ja 3 opettajatyöpäivää. Kukin pyhä vähentää seitsemän tuntia työnantajan määrättävissä olevaa 1 200 tunnin työaikaa.

Työnantajan määrättävissä olevasta työajasta voidaan sijoittaa 30–50 tuntia koulun kesäkeskeytysaikaan.

Ylitunnit

Vuosityöaika 1600 tuntia voidaan ylittää enintään 100 tunnilla, jos ylitystarve liittyy lukion hanketyöhön tai muihin erillistehtäviin eikä opinto-ohjaajalle työajan käyttösuunnitelmassa määrättyä opetus- tai ohjaustyötä voida vähentää. Vuosityöajan ylittämisestä tulee sopia opinto-ohjaajan kanssa.

Ylitunteina tehtävät työt suunnitellaan erillisellä työaikasuunnitelmalla, ja tästä työajasta on sijoitettavissa koulun keskeytysaikaan enintään 30 tuntia.

Vuosityöajan ylittävä työaika korvataan tuntipalkkiolla. Yhden tunnin hinta saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 133.

Jaa