• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Millainen on tulevaisuuden OAJ? Yli 8 000 jäsentä kertoi toiveensa

22.11.2023 - 16.28 Uutinen
Kuvituskuva
Jäsenkyselyn tulosten pohjalta valtuutetut työstivät järjestölle uutta strategiaa. Kuva: Leena Koskela.

OAJ:n jäsenet pitävät ammattijärjestöään asiantuntevana ja haluavat osallistua järjestön toimintaan. Tulevaisuuden OAJ:n he toivovat olevan jäsenlähtöinen, taisteleva ja ajan hermolla. Valtuusto tutustui jäsenkyselyn satoon ja antoi omia evästyksiään järjestön uudistuvaan strategiaan.

Mitkä ovat tärkeimpiä syitä kuulua ammattijärjestöön? Entä mikä kuvastaa OAJ:tä nyt ja mitä toivot siltä tulevaisuudessa? Muun muassa näihin kysymyksiin saatiin syksyllä toteutetussa kyselyssä vastauksia yli 8 300:lta OAJ:n jäseneltä.

– Vastaajamäärä on huima, ja on hienoa, että vastaajissa on kaiken ikäisiä ja kaikilla eri koulutusmuodoissa työskenteleviä jäseniä. Iso kiitos jokaiselle! Vastauksista piirtyy selkeästi esiin isot linjat siitä, mitä jäsenet OAJ:ssä pitävät tärkeänä ja missä he näkevät kehittymisen paikkoja, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo kertoo.

Tärkeintä OAJ:ssä on etujen valvominen ja työelämän turva

Jaakko Salo esitteli jäsenkyselyn tuloksia tänään keskiviikkona OAJ:n valtuutetuille. Tulosten pohjalta valtuutetut työstivät järjestölle uutta strategiaa, joka ohjaa koko OAJ:n toimintaa.

Vastauksista piirtyy selkeästi esiin isot linjat siitä, mitä jäsenet OAJ:ssä pitävät tärkeänä ja missä he näkevät kehittymisen paikkoja.

Tärkeimpänä syynä kuulua OAJ:hin jäsenet pitävät edunvalvontaa. Sitä, että OAJ esimerkiksi neuvottelee palkasta ja työajasta, tarjoaa paikallisen luottamusmiehen tuen sekä auttaa työelämän oikeudellisissa asioissa.

Tärkeänä jäsenet pitävät myös erilaisia jäsenetuja, kuten vakuutuksia, sekä sitä, että OAJ vaikuttaa kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen riittävyyteen ja toimii jäsentensä äänenä ja puolestapuhujana alaa koskevissa keskusteluissa.

– Uudenkin strategian ytimessä on edunvalvonta. Strategiassa pyritään myös ennakoimaan ympärillämme tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan ja jäsentemme työelämään. Tällaisia ovat esimerkiksi digitalisaatio ja väestörakenteessa tapahtuvat muutokset, OAJ:n kehitys- ja henkilöstöjohtaja Jari Cavernelis sanoo.

Strategiassa pyritään myös ennakoimaan ympärillämme tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan ja jäsentemme työelämään.

Jäsenet haluavat asiantuntevan, vaikutusvaltaisen ja jäsenlähtöisen OAJ:n

Kyselyssä jäsenet kertoivat mielikuviaan nyky-OAJ:stä sekä toiveitaan tulevaisuuden ammattijärjestöltä.

– Nykytilan voisi tiivistää niin, että OAJ koetaan asiantuntevaksi mutta kaukaiseksi. Myös unelmien OAJ on asiantunteva, mutta lisäksi jäsenkyselyssä korostui toive vielä vaikutusvaltaisemmasta, jäsenlähtöisestä sekä ajan hermolla olevasta ammattijärjestöstä, Jaakko Salo sanoo.

Nykytilan voisi tiivistää niin, että OAJ koetaan asiantuntevaksi mutta kaukaiseksi.

Jäsenkyselyyn vastanneista liki kaikki kertoivat myös haluavansa tavalla tai toisella osallistua järjestön toimintaan.

– Tämä on erittäin iloinen tulos, sillä halu osallistua luo hyvän maaperän uudenlaisen jäsenlähtöisyyden rakentamiselle. Monelle osallisuudeksi riittää kyselyn perusteella esimerkiksi viestinnän seuraaminen ja tapahtumiin osallistuminen, mutta yli neljännes kertoi haluavansa tiiviimminkin osallistua erilaisiin kannanottoihin ja kampanjoihin. Tämä on valtava voimavara, Salo sanoo.

Ammattijärjestö uudistuu yhdessä

Järjestön strategian uudistaminen on pitkä prosessi, joka alkoi jo puoli vuotta sitten valtuuston kevätkokouksessa. Sen jälkeen uudistustyöhön on osallistunut valtuutettujen ja jäsenten lisäksi esimerkiksi järjestön toimikunnat, työryhmät ja toimiston väki.

Erilaisten näkökantojen varaan voimme rakentaa strategian, joka tekee OAJ:stä vahvan, jäsenlähtöisen ja ajan hermolla olevan.

– On äärettömän tärkeää, että kuuntelemme nyt laajasti erilaisia näkökantoja. Niiden varaan voimme rakentaa strategian, joka tekee OAJ:stä vahvan, jäsenlähtöisen ja ajan hermolla olevan. Sellaisen, joka vastaa jäsentensä odotuksiin ja vaikuttaa jäsentensä parhaaksi ympärillämme tapahtuviin muutoksiin jo ennalta eikä vasta sitten, kun on jo liian myöhäistä, Jari Cavernelis sanoo.

Valtuustouutisointia voit seurata täällä.

Teksti: Heikki Pölönen

Kuva: Leena Koskela