• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Pienen musisoijan ilo kertoo opettajankin onnistumisesta – ”Kun työssä antaa paljon, sen soisi näkyvän palkassakin”

05.02.2024 - 14.49 Uutinen
Kuvituskuva

Taiteen perusopetuksessa rakennetaan Suomen taiteen ja kulttuurin tulevaisuutta. Osaavan opettajan johdolla tapahtuva yhdessä tekeminen ja omien tavoitteiden pitkäjänteinen tavoittelu hyödyttävät niitäkin, joille musisointi jää harrastukseksi. Sen tietää sellonsoiton opettaja ja varhaisiän musiikkikasvattaja Maija Alén. Hän toivoo kevään sopimusneuvotteluista tulosta, joka huomioisi työssä ja sen vaativuudessa tapahtuneet muutokset.

Viisitoista vuotta sitten Maija Alénin esihenkilö pyysi häntä vetämään uudenlaista kouluyhteistyötä ja opettamaan sellonsoittoa pienille koululaisille. Tavoitteena oli, että tulevaisuudessa koulun juhlissa soittaisi koulun oma orkesteri.

Valmiita opetusmetodeja saati oppimateriaaleja ei tällaiseen projektiin löytynyt mistään. Mutta kun hommaan tarttui ammattitaitoinen opettaja, alkoi tapahtua.

– Musiikin opiskelussa tärkeää on tehdä alusta asti perusteellisesti ja hyvin, vaikka edettäisiin hitaasti. Nyt koulussa soi Finlandia-hymni, Maamme-laulu ja monet muut kappaleet 40 soittajan voimin.

Alénin valmistamat oppimateriaalit on painettu kirjaksi, jota muutkin opettajat jo käyttävät.

– Omaakin työtäni kirja helpottaa, kun enää ei tarvitse käydä läpi kopiointirumbaa joka vuosi. Moni oppilas on jatkanut koulun orkesterissa alkanutta harrastustaan musiikkiopistossa, Alén sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

hannamaija_1920x1080-web esine.jpg

Maija Alén korostaa, että hyvässä opetuksessa opitaan paljon muutakin kuin soittimen hallintaa. Motorisista kyvyistä, toiset huomioivasta yhdessä tekemisestä ja pitkäjänteisesti työskentelystä tavoitteiden eteen on hyötyä kaikille.

Onnistuminen vaatii ponnistelua

Musiikissa onnistumiset eivät opettajalle eivätkä oppilaille tule itsestään. Niiden taustalla on osaava opettaja, joka näkee ja huomioi oppilaiden tarpeet ja löytää tavat tukea heitä tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.

– Pedagoginen koulutus on opettajan työssä ehdottoman tärkeä. Se auttaa onnistumaan opettajana sekä reflektoimaan omaa työtään ja hoksaamaan, jos on tarvetta kehittää tai muuttaa omia toimintatapoja, Alén sanoo.

Lapsen tai nuoren kasvoilla paistava ilo on minullekin opettajana osoitus onnistumisesta.

Työn arvo tiivistyy oppilaiden onnistumisiin. Hetkiin, joissa oppilaan kanssa syntyy luottavainen vuorovaikutussuhde tai kun konsertti onnistuu ja oppilas ilahtuu.

– Lapsen tai nuoren kasvoilla paistava ilo on minullekin opettajana osoitus onnistumisesta.

Soittaminen opettaa muutakin kuin musisointia

Taiteen perusopetuksen opettajana Maija Alén rakentaa kollegoineen Suomen taiteen ja kulttuurin tulevaisuutta. Alénin työpaikkana on Espoon musiikkiopisto, jossa hän opettaa sellon soittoa, muskaria ja johtaa alkeisorkesteria. Työhön kuuluu edelleen myös projekteja kouluissa ja päiväkodeissa.

Taiteen perusopetuksen opettajana Maija Alén rakentaa kollegoineen Suomen taiteen ja kulttuurin tulevaisuutta.

Osa Alénin oppilaista jatkaa musiikin opintojaan ammattilaiseksi asti, mutta opinnoista hyötyvät nekin, joille musisointi jää satunnaiseksi harrastukseksi.

– Taiteen perusopetuksessa opitaan paljon muutakin kuin taiteen tekemistä. Esimerkiksi motorisista taidoista ja toiset huomioivasta yhdessä tekemisestä on hyötyä kaikille. Soittaessa oppii myös työskentelemään pitkäjänteisesti omien ja yhteisten tavoitteiden eteen, Alén listaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

hannamaija_1920x1080-web2.jpg

Musiikkiopistoissa työnkuva on muuttunut paljon viime vuosina. Kun johonkin on tottunut, voi muutos tuntua raskaalta. Alén pitääkin tärkeänä, että työnantaja ja työyhteisö ovat tukena muutoksissa.

Työ muuttuu ja vaativuus lisääntyy

Työurallaan Alén on ollut monessa roolissa. Työnkuva on vaihdellut, josta kouluprojekti on yksi esimerkki. Muutokset vaativat aina sopeutumista ja totuttelua uuteen ja voivat erityisesti alussa tuntua raskailta.

Kun aiemmin opetus tapahtui yleensä musiikkiopiston tiloissa, nyt monella työpaikka vaihtuu useaan kertaan päivän aikana. Yksilötuntien sijaan soittamista opetellaan usein ryhmässä, ja silloin opettajan rooli on tietysti erilainen.

On tärkeää tunnistaa, mikä soitonopettajan omiin tehtäviin kuuluu ja mikä ei.

Työn vaativuutta lisäävät myös opetuksen ulkopuolella tapahtuvat muutokset.

– Yläkoulu- ja lukioikäiset ovat uupuneempia kuin ennen. Tuntuu merkitykselliseltä olla heidän elämässään turvallinen aikuinen, jolle voi puhua muustakin kuin soittamisesta. Samalla on tärkeää tunnistaa, mikä soitonopettajan omiin tehtäviin kuuluu ja mikä ei. Olen kiitollinen, että oma työnantajani tarjoaa työnohjausta vaikeissa tilanteissa. Olemme saaneet koulutusta esimerkiksi siitä, miten vaikeuksien kanssa painivaa nuorta voi ohjata avun pariin.

Työn vaativuuden pitäisi näkyä palkassakin

Parhaillaan OAJ neuvottelee Sivistystyönantajien uudesta työehtosopimuksesta yksityiselle opetusalalla. Sovittavana ovat esimerkiksi palkankorotukset myös taiteen perusopetuksen opettajille.

Alén toivoo sopimusneuvotteluista reilua tulosta. Hintojen nousun myötä moni on ruokakaupassa joutunut lupaamaan kassalla itselleen, että katsoo ensi kerralla tarkemmin, mitä lastaa ostoskärryyn.

– Kun työssä antaa koko ajan niin paljon itsestään, tuntuisi reilulta, että palkka riittäisi muuhunkin kuin välttämättömiin kustannuksiin ja pystyisi vapaalla tekemään asioita, jotka palauttavat ja auttavat jaksamaan töissäkin paremmin.

Kun työssä antaa koko ajan niin paljon itsestään, tuntuisi reilulta, että palkka riittäisi muuhunkin kuin välttämättömiin menoihin.

Palautumisen merkitystä alleviivaa se, että työn kuormitus ja vaativuus ovat lisääntyneet monilla tavoilla taiteen perusopetuksessa.

– Jos palkka ei nouse, niin eiväthän ihmiset pysy tällä alalla, vaan yhä useampi alkaa miettiä, pitäisikö tehdä jotain muuta. Jos työkuorma on niin kova, että lomat menevät pelkkään työstä palautumiseen, niin ei se pitkälle kanna.

OAJ on turva ja selkänoja

Sopimusneuvotteluissa jokainen jäsen lisää OAJ:n joukkovoimaa. Mutta Alén tietää, että jäsenyydestä on hyötyä myös neuvottelujen välissä. Luottamusmiehenä hän on oman oppilaitoksensa lähiedunvalvoja ja toimii OAJ:läisten kollegoiden apuna ja sanansaattajana työehtoihin liittyvissä asioissa.

Pidän tärkeimpänä jäsenetuna sitä, että OAJ:stä saa ihan oikeasti apua, jos työssä tulee eteen ristiriitatilanteita.

– OAJ on turva ja selkänoja työelämässä. Vaikka muitakin etuja on paljon, pidän tärkeimpänä jäsenetuna sitä, että OAJ:stä saa ihan oikeasti apua, jos työssä tulee eteen ristiriitatilanteita. Olen itsekin ollut OAJ:hin yhteydessä perhe- ja hoitovapaita koskevissa asioissa, ja aina asiat ovat ratkenneet.

Teksti: Heikki Pölönen

Kuvat: Jarkko Mikkonen

Sopimusneuvotteluissa on kyse ammattilaisten arvosta.

Osaavat opettajat ovat edellytys osaavalle Suomelle, ja osaajia tämä maa nyt tarvitsee. Kevään sopimusneuvotteluissa mitataan Sivistysalan arvostusta opetusalan ammattilaisia kohtaan. Mitä opettajat itse ajattelevat työnsä ja osaamisensa arvosta? Entä mitä he odottavat kevään sopimusneuvotteluista? Viisi opettajaa vastaa haastatteluissa, jotka julkaistaan tammi-helmikuussa. Seuraa neuvotteluja ja tutustu kollegan ajatuksiin!

Seuraa neuvottelujen etenemistä