OAJ stödjer Ukraina tillsammans med lärarorganisationernas internationella gemenskap

25.02.2022 - 16:05 Blogg
Illustration

Rysslands krigshandlingar i Ukraina kan inte accepteras. OAJ stödjer Ukraina tillsammans med lärarorganisationernas internationella gemenskap och önskar ett snabbt fredsslut.

Ryssland inledde öppna krigshandlingar mot Ukraina på efternatten i torsdags. Ukrainare som varit på arbetskommendering i Finland reste genast på morgonen hem för att delta i kriget. I ett krig som pågår i Europa år 2022.

Familjer flyr från Kiev. Människor har stått i kö för pass och bränsle under veckan, och många skolelever har redan haft beredskapsryggsäckar med vatten, kex, barnets personuppgifter, ficklampa och varma kläder med sig i skolan. Just nu delas vapen öppet ut till alla som vill ha dem.

Finland och det stora internationella samfundet har snabbt fördömt Rysslands agerande. Ett snabbt fredsslut efterlyses och krav på att Ryssland upphör med krigshandlingarna framförs. EU och Finland stödjer Ukraina ekonomiskt. Förra veckan beslutade Finland till exempel att bevilja Ukraina mer stöd genom utvecklingssamarbete och humanitär hjälp, och andra sätt att öka stödet studeras aktivt. Även till exempel löntagarnas centralorganisationer Akava, FFC och STTK fördömer Rysslands angrepp.

Till exempel löntagarnas centralorganisationer Akava, FFC och STTK fördömer Rysslands angrepp.

Lärarorganisationernas internationella gemenskap är också bekymrad över situationen. Lärarnas världsorganisation Education International EI har två medlemsorganisationer i Ukraina: TUESWU, The Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine, och VPONU, Free Trade Union of Education and Science of Ukraine. EI:s europeiska takorganisation ETUCE uttryckte sitt stöd för dessa medlemsorganisationer tidigare i veckan. OAJ stöder organisationerna i Ukraina som medlem i ETUCE:s och EI:s gemenskap.

OAJ stöder organisationerna i Ukraina som medlem i ETUCE:s och EI:s gemenskap.

De mest utsatta i kriget är barnen. Det är ytterst viktigt att barnen kan fortsätta att gå i skolan och att lärarna kan fortsätta att undervisa även under krig. Det är inte möjligt att återställa de ukrainska barnens känsla av trygghet eller tro på en hållbar fred ens genom ett snabbt fredsslut, men det är viktigt att trygga barnens skolgång under undantagstillståndet, så att de bättre kan klara sig under krigsförhållandena.

Det är ytterst viktigt att barnen kan fortsätta att gå i skolan och att lärarna kan fortsätta att undervisa även under krig.

Vi befinner oss i en situation som många av oss inte trodde att de någonsin skulle vara i. Även hos oss i Finland är kriget i Ukraina oundvikligen ett samtalsämne i familjerna och skolorna. Situationen i Ukraina kommer nära barnen och unga i nyheterna, men också i de sociala medierna, till exempel på TikTok. Nu är det viktigt att vi använder tid åt att prata om kriget, våra rädslor och vår förundran med varandra. Lärare kan behandla dessa frågor och berätta om den historiska kontexten i klasserna och grupperna på sätt som lämpar sig för de olika åldersstadierna.

Lärare kan behandla dessa frågor och berätta om den historiska kontexten i klasserna och grupperna på sätt som lämpar sig för de olika åldersstadierna.

Rysslands krigshandlingar i Ukraina kan inte accepteras. OAJ stödjer Ukraina tillsammans med lärarorganisationernas internationella gemenskap och önskar ett snabbt fredsslut. Vi är vid behov också beredda att delta i det ekonomiska stödet till lärarorganisationerna i Ukraina om Education International kontaktar sina medlemsorganisationer i detta ärende. Barnens möjlighet att gå i skola och lärarnas rätt att undervisa måste tryggas.

Jenni Arnkil
Organisationschef, OAJ

Kaj Raiskio
Specialsakkunnig, OAJ

Arnkil och Raiskio ansvarar för OAJ:s solidaritetsarbete. 

 

Mer information:

Educators around the world stand with Ukraine and call for peaceFFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

Jenni Arnkil
Jenni Arnkil