Fullmäktige samlas på onsdag - se öppningstalet

10.05.2023 - 11:00 Nyheter
Illustration
OAJ:s ordförande Katarina Murto. Bilden är från öppningen av höstmötet 2022..

OAJ:s fullmäktige sammanträder den 10–12 maj i Helsingfors. OAJ:s ordförande Katarina Murto öppnade vårmötet och öppningsanförandet kan ses på nätet. Medlemmarna kan bekanta sig med dagordningen.

OAJ:s ordförande Katarina Murto öppnade idag fullmäktiges vårmöte. 

I sitt tal konstaterade Murto bland annat att OAJ har under vintern och våren uppnått betydande resultat vid förhandlingsborden, men att arbetsmarknadssystemet är föråldrat. Systemet för medling i arbetstvister motsvarar inte längre dagens arbetsmarknadssituation. 

– En reform är nödvändig för att inte stampa på stället. Här måste OAJ vara på alerten och förutseende.

Murto upprepade också att den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som EK förespråkar inte fungerar för oss.

Läs öppningsanförandet  eller se inspelningen här.

Studeranderepresentation på dagordningen

Hösten 2021 röstade fullmäktige ner förslaget om rösträtt för studeranderepresentanterna i OAJ:s fullmäktige och styrelse. SOOL:s tre representanter har endast närvaro- och yttranderätt, men inte till exempel rösträtt. Frågan om studeranderepresentationen ska nu behandlas av fullmäktige.

Vidare ska fullmäktige besluta om medlemsavgiften samt diskutera hur fullmäktigevalet kan utvecklas.

Medlemmarna kan bekanta sig med dagordningen för mötet. (Logga in, klicka dig till finska sidan och gå längst ner på sidan)

OAJ:s fullmäktige med 150 medlemmar är organisationens högsta beslutande organ. Bekanta dig med fullmäktigeledamöterna


Bild: Leena Koskela