OAJ ordnar manifestation den 23 november

09.11.2023 - 16:19 Nyheter
Illustration

OAJ ordnar en politisk manifestation den 23 november mot den föreslagna exportdrivna arbetsmarknadsmodellen. Ordföranden Katarina Murto anser att det fortsättningsvis är bäst att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell, men om förhandlingsprocessen inte inleds kommer OAJ att senare vid behov meddela om kraftigare påtryckningsåtgärder.

OAJ förväntade att de centrala fackförbunden och förhandlingsorganisationer skulle få i uppdrag att förhandla om arbetsmarknadsmodellen. Men så gick det inte vid arbetsminister Arto Satonens arbetsmarknadsseminarium den 8 november. 

– Det var en besvikelse att arbetsministern inte fattade ett tydligt beslut om att inleda en en förhandlingsprocess. I stället blir det en remissrunda om den föreslagna exportdrivna arbetsmarknadsmodellen. Arbetsministern framförde dock en vädjan till arbetsmarknadsparterna att söka en lösning sinsemellan under remissrundan, det vill säga inom två månader.

– OAJ har under hela hösten fört fram sin beredskap och vilja att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell mellan centrala fackförbund och förhandlingsorganisationer. Eftersom det är fackförbunden och förhandlingsorganisationerna som förhandlar om lönerna skulle det vara ansvarsfullt att just arbetsmarknadsparterna sinsemellan kommer överens om saken istället för att politiker blandar sig i löneförhandlingarna. Förhandlingsvägen skulle också vara bättre beträffande arbetsmarknadens stabilitet. Nu måste det finnas både vilja och förmåga hos arbetsgivar- och arbetstagarförbunden att inleda förhandlingarna, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

– Som en första åtgärd ordnar vi en politisk manifestation den 23 november mot en lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell. Vi kan inte acceptera att löneutvecklingen för lärare, forskare och de kvinnodominerade branscherna inom den offentliga sektorn fastställs lagstiftningsvägen. OAJ:s styrelse beslutade också om kraftigare påtryckningsåtgärder vid gårdagens extra möte. Vi meddelar om dem senare vid behov, säger Murto.

– OAJ:s utgångspunkt och mål är inte organisatoriska åtgärder, utan vi vill snabbt komma till förhandlingsbordet tillsammans med andra centrala förbund och förhandlingsorganisationer. Vi vill nå en lösning genom förhandlingar, betonar Murto. 

OAJ:s manifestation ordnas i Helsingfors torsdagen den 23 november om förhandlingarna om en arbetsmarknadsmodell inte inleds.

OAJ motsätter sig kraftigt att en exportdriven arbetsmarknadsmodell lagstiftas. Det skulle avsevärt begränsa vår avtalsfrihet, försvåra lönebildningen och utvecklandet av arbets- och tjänstekollektivavtal samt göra medlingsinstitutionen onödig.