Statsminister Petteri Orpo besökte OAJ:s styrelse

21.11.2023 - 13:47 Nyheter
Illustration
OAJ:s ordförande Katarina Murto välkomnar statsminister Petteri Orpo. Foto: Leena Koskela

Statsminister Petteri Orpo (Saml) besökte idag OAJ:s styrelse. Styrelsen uppskattar besöket och tackar för en bra dialog.

Statsminister Petteri Orpo och OAJ:s styrelse förde en aktiv diskussion särskilt om den aktuella arbetsmarknadssituationen och centrala utbildningspolitiska frågor.

– Det är utmärkt att vi fick statsministern på besök. Vi uppskattar storligen besöket och tycker att det är viktigt att OAJ har en öppen, nära och konstruktiv dialog med regeringen. Vi vill föra en bra dialog med alla partier och politiska beslutsfattare," säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ satsar stort på påverkningsarbete och organisationens mål är att söka lösningar i första hand genom att påverka och förhandla. OAJ är nöjd med många av regeringens mål för utbildningspolitiken. Satsningar på bland annat grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och stöd för lärande är nödvändiga.

– Vi är oerhört oroade över kommunekonomin och dess utveckling samt den ökande lärarbristen. Det är en besvikelse att ett lärarregister inte finns med i regeringsprogrammet. Ett lärarregister skulle vara oerhört betydelsefullt för branschens uppskattning och faktabaserat beslutsfattande, säger Murto.

OAJ har under hela hösten föreslagit förhandlingar om en ny arbetsmarknadsmodell i stället för den lagstadgade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. Förhandlingarna inleds nu på fredag.

– OAJ godkänner inte exportmodellen som sådan. Modellen måste också beakta den offentliga sektorn och olika branscher. Vi hoppas att alla förhandlingsparter visar förståelse, öppenhet och vilja att hitta lösningar, säger Murto.

OAJ ordnar en manifestation den 23 november i Helsingfors. Vi motsätter oss exportmodellen och försämringar i arbetslivet som är kritiska för våra medlemmar.

–  Vi hoppas att vår manifestation ökar förståelsen för att lärare och proffs inom utbildning och forskning inte kan acceptera en löneutveckling som släpar efter i jämförelse med exportbranscherna och inte heller betydande försämringar i arbetslivet. Lärarbristen hjälps inte upp av exportmodellen, en sämre ställning för visstidsanställda och en obetald första sjukfrånvarodag, konstaterar Murto.

Arbetsminister Arto Satonen (Saml) talar vid OAJ:s fullmäktigemöte på onsdagen den 22 november. Talet streamas på webben.

OAJ ordnar en manifestation mot regeringsprogrammets arbetslivsmål som försämrar arbetslivet. Manifestationen ordnas torsdagen den 23 november. Vi samlas på Narinkens torg i Helsingfors med början klockan 16 och klockan 17 startar marschen genom centrum.