Bilagor till arbetsansökan: utdrag om brottslig bakgrund och hälsointyg

I din jobbsökning eller innan ditt anställningsförhållande börjar kan det hända att du behöver bilagor som visar dina förutsättningar att sköta arbetet i fråga. Sådana är utdraget om brottslig bakgrund och hälsointyget.

Utdrag om brottslig bakgrund

Med utdraget om brottslig bakgrund avses straffregisterutdraget. Det ska uppvisas för arbetsgivaren då man arbetar med minderåriga barn.

Du behöver ett straffregisterutdrag om du inleder ett anställningsförhållande som varar över tre månader under en ettårsperiod. Du kan beställa utdraget elektroniskt från Justitieförvaltningens e-tjänster.

Justitieförvaltningens e-tjänster

Varför måste man ge straffregisterutdraget?

Syftet med att arbetstagaren ska uppvisa straffregisterutdraget är att minska risken för att barn blir sexuellt utnyttjade, utsatta för våld eller lockas att använda narkotika.

Det ska stå i platsannonsen om personen som väljs till arbetet ska uppvisa ett straffregisterutdrag.

Det får vara högst sex månader gammalt.


Intyg om hälsotillstånd

En förutsättning för anställning i tjänsteförhållande är att den person som anställs på begäran av den myndighet som beslutar om anställningen lämnar upplysningar om sina förutsättningar att sköta uppgiften med hänsyn till hälsan. Läkarintyget ska i regel lämnas senast 30 dagar efter att du fått veta att du blivit vald till ett tjänsteförhållande.

Det ska stå i platsannonsen om arbetsuppgiften förutsätter en utredning om hälsotillståndet. Myndigheten som beslutar om anställningen kan av grundad anledning bestämma att utredningen inte behövs. Arbetsgivaren svarar för nödvändiga kostnader för kontroller och undersökningar som förordats av arbetsgivaren.

Villkorlig anställning före intygande av hälsotillstånd

I allmänhet anställs arbetstagaren villkorligt eftersom läkarintyget i praktiken finns till hands först efter valet.

Ett läkarintyg krävs inte av en person som redan står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till kommunen eller som redan tidigare har lämnat ett intyg om sitt hälsotillstånd.

Dela