• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työnhaun liitteet eli rikostaustaote ja todistus terveydentilasta

Saatat tarvita työnhaussasi tai ennen palvelussuhteesi alkua liitteitä, joilla osoitat edellytyksesi hoitaa kyseistä tehtävää. Tällaisia liitteitä ovat rikostaustaote ja todistus terveydentilasta.

Rikostaustaote

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta. Ote esitetään työnantajalle silloin, kun työskennellään alaikäisten kanssa.

Tarvitset rikosrekisteriotteen, jos aloitat palvelussuhteen, joka kestää vuoden aikana yli kolme kuukautta. Otteen saat tilattua sähköisesti Oikeushallinnon asiointipalvelussa.

Oikeushallinnon asiointipalvelu

Miksi rikosrekisteriote täytyy antaa?

Rikosrekisteriotteen näyttämisen tarkoituksena on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön.

Hakuilmoituksessa on mainittava siitä, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote.

Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.


Todistus terveydentilasta

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että virkasuhteeseen otettava toimittaa tehtävän hoidon edellytyksiä koskevat terveydentilatiedot päättävälle viranomaiselle. Jos olet aloittamassa virkasuhteen, sinun tulee toimittaa lääkärintodistus pääsääntöisesti viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun sait tiedon valinnastasi. T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta.

Hakuilmoituksessa on mainittava, että tehtävässä vaaditaan terveydentilaselvitys. Ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei terveydentilaselvitystä tarvita. Työnantajan määräämistä tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista välttämättömistä kustannuksista vastaa työnantaja.

Ehdollinen valinta ennen terveydentilan todistamista

Yleensä virkavalinta suoritetaan ehdollisena, koska käytännössä lääkärintodistus toimitetaan vasta valinnan jälkeen.

Lääkärintodistusta ei vaadita henkilöltä, joka jo on kuntaan virka- tai työsuhteessa ja on jo aiemmin esittänyt lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Jaa