Högskoleutbildning

Illustration

Högskolesystemet bygger på yrkeshögskolor och universitet.

Högskolesystemet bygger på yrkeshögskolor och universitet. Universiteten kännetecknas av vetenskaplig forskning medan yrkeshögskolorna är mera inriktade på arbetslivet.

Vid yrkeshögskola och universitet kan både en lägre och en högre högskoleexamen avläggas.

Yrkeshögskola (YH) är ett praktiskt inriktat alternativ till de traditionella universitetsstudierna. Yrkeshögskolorna har också vuxenutbildning i syfte att upprätthålla och utveckla arbetslivskunnandet. Yrkeshögskolorna ordnar även lärarutbildning för yrkeslärare.

Universitetsnätet täcker de olika delarna av landet och erbjuder studieplatser för nästan en tredjedel av årsklassen. Efter högre högskoleexamen kan man fortsätta universitetsstudierna till licentiat- eller doktorsexamen.

Lärare inom högskoleutbildningen