Vårt team hjälper och stödjer medlemmar i chefsställning. Du som är ledare kan direkt kontakta teamets experter. 

Teamet leds av Niku Tuomisto (allmänbildande utbildning). 

Läs mera om ledarskap här.

 

Niku Tuomisto

Utvecklingschef

020 748 9612 niku.tuomisto@oaj.fi @JNikuT

Erkki Mustonen

Ledande jurist

 

Nina Lahtinen

Utbildningspolitisk direktör

020 748 9639 nina.lahtinen@oaj.fi @LahtinenNina

Timo Mäki

Specialsakkunnig, arbetsmarknadsfrågor

020 748 9616 timo.maki@oaj.fi

 

Minna Vakkuri

Specialsakkunnig, arbetsmarknadsfrågor

020 748 9663 minna.vakkuri@oaj.fi @minnvak

Jens Mattfolk

Ombudsman, FSL

040 551 0023 jens.mattfolk@fsl.fi

 
  • Nina Lahtinen för utbildningspolitik
  • Timo Mäki för småbarnsfostran,
  • Minna Vakkuri för andra stadiet
  • Jens Mattfolk för svenska allmänbildande utbildning
Dela