Regionföreningar

Illustration

Regionföreningarna är den samlande kraften för alla våra medlemsgrupper. I huvudsak är föreningarna indelade enligt landskapen.

Regionföreningarna som är sjutton till antalet svarar för intressebevakningen i den egna regionen och ordnar bland annat kurser och evenemang till stöd för lokalföreningarna.

Uppdraget är också att påverka beslutsfattandet och att nätverka i regionen.

Vem och vad

Regionföreningarnas styrelser utses vid årsmöten. En styrelse utser kommittéer och  arbetsgrupper enligt behov och bereder frågor för beslutsfattning. Medlemsföreningarnas representanter har beslutanderätt vid årsmötena.

I varje regionförening finns ett ombud som OAJ:s styrelse har utnämnt. Regionombudet är intressebevakare, påverkare och OAJ:s representant i regionen. I en del regioner finns en regionbyrå med en byråsekreterare som betjänar såväl föreningar som medlemmar.

Bekanta dig med din egen regionförening

Södra KarelenSödra SavolaxKajanalandEgentliga TavastlandMellersta FinlandKymmenedalenLapplandBirkalandÖsterbottenNorra KarelenNorra ÖsterbottenNorra SavolaxPäijänne-TavastlandHuvudstadsregionenSatakuntaNylandEgentliga Finland

Dela