Arbetarskyddet stöder medlemmarna

Illustration

OAJ stöder medlemmarnas välbefinnande i arbetet. Arbetarskyddet och vår intressebevakning främjar och utvecklar hälsa och säkerhet i daghem, skolor och läroanstalter.

Det är viktigt för oss att alla lärare har en sund och säker arbetsmiljö. Därför prioriteras arbetarskyddsfrågor och samarbete inom utbildning, fostran och forskning högt.

Effektiv intressebevakning

Vår intressebevakning medverkar till att samarbetet och arbetarskyddet fungerar i rätt tid och i samspel på arbetsplatsen.

OAJ har ett omfattande nätverk av lärare som är arbetarskyddsfullmäktige. Vi utbildar våra medlemmar som är i arbetarskyddssamarbetet så att de har bästa möjliga kunskap för att främja arbetsförhållandena för alla våra medlemmar.

Välbefinnande inom utbildningssektorn går hand i hand med sakliga och rättvisa anställningsvillkor och OAJ är den enda arbetsmarknadsorganisationen som förhandlar om anställningsvillkoren för lärarna.

OAJ:s arbetslivsguide ger stöd och tips

Självklart hjälper vi våra medlemmar i arbetslivsfrågor!

I vår arbetslivsguide finns råd för en sund och trygg arbetsmiljö. Om det finns brister kan du som medlem göra en arbetarskyddsanmälan med hjälp av den modell som vi har utarbetat.

Bekanta dig med arbetslivsguiden

Lärarnas arbetsförhållanden

Välbefinnande i arbetet är summan av många saker. Välbefinnandet tar sig olika uttryck – i glädje, skratt och god stämning, goda arbetsresultat, nya idéer och innovationer.

Arbetshälsan försämras om arbetsförhållandena är dåliga. Lärarnas största problem i arbetet är bland annat resursbrist och att orken tryter i arbetet. Många lärare tampas också med inneluftproblem.

OAJ sida vid sida med medlemmarna

Vi kräver goda arbetsförhållanden för lärarna. I en god arbetsmiljö mår lärare, barn, elever och studerande bra.

Vi samlar kontinuerligt information om lärarnas arbetsförhållanden. Informationen hjälper oss att arbeta för bättre arbetshälsa och samtidigt får vi underlag för våra förslag om exempelvis lärardimensionering, arbetstid och finansiering.