• logo
  • logo

Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyystilanteen varalta.

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan.

Kuinka haen palkkaturvaa?

Voit hakea palkkaturvaa ELY-keskuksen sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Tee palkkaturvahakemus kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

ELY-keskus

Milloin palkkaturvana maksettavat saatavat maksetaan?

Palkkaturvana maksettavista saatavat maksetaan viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Niistä toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 50 prosenttia.

Lisäksi palkkaturvana maksettavasta määrästä vähennetään työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Jaa