• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyystilanteen varalta.

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan.

Kuinka haen palkkaturvaa?

Voit hakea palkkaturvaa ELY-keskuksen sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Tee palkkaturvahakemus kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

ELY-keskus

Milloin palkkaturvana maksettavat saatavat maksetaan?

Palkkaturvana maksettavista saatavat maksetaan viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Niistä toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 50 prosenttia.

Lisäksi palkkaturvana maksettavasta määrästä vähennetään työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Jaa