• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Yksityisen opetusalan palkkaus (Sivista)

Yksityisen opetusalan työehtosopimus jakautuu oppilaitosmuodoittain eri liitteisiin.

Toimessa olevien opettajien ja päätoimisten tuntiopettajien palkka koostuu peruspalkasta ja kokemukseen perustuvista lisistä.

Opettajien peruspalkat on jaettu hinnoittelukohtiin nimikkeen, oppilaitosmuodon ja suoritetun tutkintotason mukaan. Pätevän opettajan tehtäväkohtainen palkka on vähintään peruspalkan tai palkka-asteikon alarajan suuruinen.

Palkkaa määritettäessä on otettava huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus sekä toimenhaltijan taito ja kyky suoriutua tehtävistään.

Ammattikorkeakouluissa tuntiopettajalle maksetaan vähintään palkkahinnoittelun mukaisesti. Tuntipalkan vähimmäismäärä, mikä on ehdoton minimi, löytyy työehtosopimuksen palkkaliitteestä. Tuntipalkan määrittelemisessä on paikallisesti otettava huomioon kunkin tuntiopettajan työn vaativuus ja vastuullisuus, tuntiopettajan taidot ja kokemus sekä koulutustaso ja kelpoisuus. Tuntiopettajan palkoista voit tiedustella omalta luottamusmieheltäsi.

Jos opettajan pätevyys puuttuu

Palkkaa voidaan alentaa 4–25 prosenttia, jos opettajalta puuttuu opetustoimen kelpoisuusvaatimuksen mukainen opettajan pätevyys. Tätä kutsutaan epäpätevyysalennukseksi.

Epäpätevyysalennusta ei sovelleta yleissivistävien oppilaitoksien eikä niiden opettajien palkkoihin, joissa hinnoittelussa on huomioitu opettajan koulutuksen taso.


Kokemuslisä

Työkokemus kerryttää kokemuslisää. Opetushenkilöstöön kuuluvalle päätoimiselle opettajalle maksetaan kokemuslisiä pääsääntöisesti silloin, kun 5, 8, 13 ja 20 vuoden palvelusaika täyttyy.

Tutustuthan tehtäväkohtaisiin lisiin alta.

Peruskoulu ja lukio
 • 5 vuotta: 6 prosenttia
 • 8 vuotta: 7 prosenttia
 • 13 vuotta: 8 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 15 vuotta: 8 prosenttia

Steinerkoulun opettajat
 • 7 vuotta: 6 prosenttia
 • 10 vuotta: 7 prosenttia
 • 15 vuotta: 8 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Steinerkoulujen opettajien kokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan kaksi vuotta koulutusaikaa toimeen soveltuvasta korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnosta.


Aikuislukio ja lukion aikuislinja
 • 3 vuotta: 6 prosenttia
 • 5 vuotta: 6 prosenttia
 • 8 vuotta: 7 prosenttia
 • 13 vuotta: 8 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Opetusvelvollisuustyöajassa olevat kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajat
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 6 prosenttia
 • 8 vuotta: 7 prosenttia
 • 13 vuotta: 7 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Musiikkioppilaitos ja konservatorio
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 6 prosenttia
 • 8 vuotta: 7 prosenttia
 • 13 vuotta: 8 prosenttia
 • 20 vuotta: 3 prosenttia

Kuvataidekoulu sekä monitaiteellinen koulu
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 8 prosenttia
 • 20 vuotta: 3 prosenttia

Kauppaoppilaitos
 • 3 vuotta: 7 prosenttia
 • 5 vuotta: 7 prosenttia
 • 8 vuotta: 7 prosenttia
 • 13 vuotta: 8 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 6 prosenttia
 • 8 vuotta: 6 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 4 prosenttia

Metsä- ja puutalousoppilaitos
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 7 prosenttia
 • 8 vuotta: 9 prosenttia
 • 13 vuotta: 9 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Eräät ammatilliset oppilaitokset
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 9 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 15 vuotta: 6 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Vuosityöaikajärjestelmään siirtyneet ammatilliset opettajat
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 4 prosenttia
 • 8 vuotta: 4 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 15 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 5 prosenttia

Viidentoista vuoden kokemuslisän saamisen edellytyksenä on, että kokemuslisään oikeuttavasta palveluksesta vähintään kymmenen vuotta on oltava palvelusta opettajan tai rehtorin tehtävissä.

Vastaavasti myös kahdenkymmenen vuoden kokemuslisän osalta edellytetään vähintään viisitoista vuotta palvelusta opettajan tai rehtorin tehtävissä.

Peruskoulu ja lukio
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 9 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Koulukodin- ja koulunjohtaja
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Johtaja ja apulaisjohtaja (Toivolakoti, Pipola)
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Oppilaanohjauksen lehtori
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia

Aikuislukio
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 9 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Urheiluopisto
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Kansalais-, kansan- ja työväenopistot
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Musiikkioppilaitos ja konservatorio
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia

Kuvataidekoulu sekä monitaiteellinen koulu
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Kauppaoppilaitos
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 6 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 9 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Metsä- ja puutalousoppilaitos
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia

Eräät ammatilliset oppilaitokset
 • 3 vuotta: 5 prosenttia
 • 5 vuotta: 5 prosenttia
 • 8 vuotta: 5 prosenttia
 • 13 vuotta: 5 prosenttia
 • 20 vuotta: 6 prosenttia

Kokemuslisään oikeuttava palvelusaika

Kokemuslisiin oikeuttavaksi ajaksi luetaan:

 • vähintään 18 vuoden ikä palvelussuhteen aikana
 • kotimainen tai ulkomainen työnantaja
 • päätoiminen kokemus opettajan tai rehtorin tehtävistä tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä toimihenkilön nykyisissä tehtävistä
 • vähintään täysi kuukausi.

Palvelusaikaan luetaan myös poissaolo tai työloma seuraavissa tapauksissa:

 1. opettaja on saanut palkkaetuja äitiys- tai sairausloman ajalta
 2. opettaja on saanut sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
 3. opettajalla on opintovapaata enintään 30 päivää lomanmääräytymisvuoden ajalta.

Kokemuslisän laskeminen

Kokemuslisä lasketaan toiminimikkeen hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta tai välyksen alarajasta kertomalla se kokemuslisäprosenttien mukaisilla kertoimilla (esim. 2 % = 1,02) korkoa korolle -periaatteella pyöristämättä tuloa välissä.

Jaa