• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Isyysvapaa

Isyysvapaa on isälle myönnettävä vapaa.

Isyysvapaapäiviä on enintään 54 arkipäivää, ja ne on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Isän isyysvapaapäivät eivät vähennä vanhempainvapaapäiviä.

Isyysvapaasta voi pitää äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana yhteensä enintään 18 arkipäivää, mutta kaikki päivät voi pitää myös äitiys- tai vanhempainvapaarahakausien jälkeen. Isyysvapaa voidaan jakaa enintään neljään jaksoon äitiys- ja vanhempainvapaakauden aikana. Äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella isyysvapaata voidaan pitää enintään kahdessa jaksossa.

Jos isyysvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, sitä on haettava yksi kuukausi ennen isyysvapaan alkamista, muuten hakuaika on kaksi kuukautta. Arkipäiviksi luetaan ma–la Kelan päivärahakäytännön mukaisesti. Opettaja voi kuitenkin hakea vapaan haluamalleen ajalle, kuten ma–pe. Työnantajalle on esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus lapsen syntymästä. Jos isyysvapaa pidetään synnytyksen yhteydessä, todistus voidaan esittää viipymättä synnytyksen jälkeen.

Isyysvapaan ajankohdan muuttaminen

Isyysvapaan ajankohtaa voi muuttaa lapsen syntymän tai lapsen/äidin/isän terveydentilan vuoksi. Muutosta on haettava työnantajalta niin pian kuin mahdollista.

Jos isä anoo isyysvapaajaksoon viikonloppupäiviä, lauantait ovat isyysvapaapäiviä ja sunnuntai on palkaton vapaapäivä. Isyysvapaajakso kannattaa hakea siten, että se päättyy perjantaihin.

Uuden lapsen syntyminen ja isyysvapaa

Isyysvapaa on lapsikohtainen, joten uuden lapsen syntyminen ei enää katkaise oikeutta isyysvapaaseen aikaisemman lapsen perusteella.

Jos isällä on oikeus isyysvapaaseen sekä aikaisemman että uuden lapsen syntymän perusteella, isyysvapaa on enintään 42 arkipäivää sinä aikana, kun äidille maksetaan uuden lapsen syntymän perusteella äitiys- tai vanhempainrahaa. Näistä päivistä enintään 24 isyysvapaan arkipäivää perustuu aikaisemman lapsen ja enintään 18 uuden lapsen syntymään. Aikaisemman lapsen syntymään perustuvat isyysvapaat on tällöin pidettävä yhdessä jaksossa. Muu osa isyysvapaasta pidetään uudesta lapsesta saadun äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella.

Isyysvapaan palkallisuus

Tutustu, miten isyysvapaan palkka määräytyy koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan eri sopimuksissa.

Eri virka- ja työehtosopimuksissa isyysvapaan palkallinen osuus isyysvapaan alussa on erilainen ja palkallisuuteen vaadittava palvelussuhteen pituus voi vaihdella seuraavasti:

  • KVTES ja OVTES: 12 ensimmäistä arkipäivää, palvelussuhde vähintään 2 kk
  • AVAINTES, AVAINOTES: 9 ensimmäistä arkipäivää, palvelussuhde vähintään 6 kk
  • SOSTES: 6 ensimmäistä arkipäivää, palvelussuhde vähintään 3 kk
  • SIVISTA: 6 ensimmäistä arkipäivää
  • valtio: 6 ensimmäistä arkipäivää.

Etäisät, jotka eivät asu lapsen kanssa samassa taloudessa, voivat saada Kelan myöntämää isyysrahaa. Lisäksi esimerkiksi äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on sama oikeus kuin miespuolisella kumppanilla.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

Jaa