• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perhevapaiden hakeminen

Perhevapaat ovat yleensä lakisääteisiä, joten ne on myönnettävä hakemuksen mukaisesti. Ole tarkkana, kun haet perhevapaita, sillä esimerkiksi äitiysvapaan palkallisuuden ehtona on, että sitä on haettu määräaikaa noudattaen.

Vanhemmilla on oikeus itse valita perhevapaiden alkamis- ja päättymisajankohdat, jos he noudattavat niiden hakemista, pituutta ja jaksottamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä.

Tällä sivulla on ohjeet siitä, miten perhevapaita haetaan vanhan lain ja uuden lain mukaisesti lapsen lasketun syntymäajan perusteella.

Näin haet perhevapaata, kun laskettu aika on ennen 4.9.2022

Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata on haettava pääsääntöisesti viimeistään kahta kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Jos vapaan pituus on enintään 12 arkipäivää, hakuaika on kuitenkin yksi kuukausi. Lyhyempi ilmoitusaika koskee lähinnä isyysvapaan tai kahden viikon vanhempainvapaajakson hakemista. Perhevapaata kannattaa kuitenkin hakea mahdollisimman aikaisin.

Jos olet virkasuhteessa, hae virkavapaata kirjallisesti. Jos olet taas työsuhteessa, sinun on todisteellisesti ilmoitettava työvapaasta työnantajallesi.

Yleensä työnantajalle on hyvä esittää kokonaissuunnitelma perhevapaiden aiotusta käyttämisestä.

Näin haet perhevapaata, kun laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen

Raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaata on haettava pääsääntöisesti viimeistään kahta kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Jos vapaan pituus on enintään 12 arkipäivää, hakuaika on kuitenkin yksi kuukausi. Lyhyempi ilmoitusaika koskee lähinnä kahden viikon vanhempainvapaajakson hakemista. Perhevapaata kannattaa kuitenkin hakea mahdollisimman aikaisin.

Jos olet virkasuhteessa, hae virkavapaata kirjallisesti. Jos olet taas työsuhteessa, sinun on todisteellisesti ilmoitettava työvapaasta työnantajallesi.

Yleensä työnantajalle on hyvä esittää kokonaissuunnitelma perhevapaiden aiotusta käyttämisestä.

Poikkeukset kahden kuukauden ilmoitusaikaan

Yhden kuukauden haku- tai ilmoitusaikaa voi käyttää myös tilanteissa, joissa puolison työn aloittamisen ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia ei ole mahdollista noudattaa kahden kuukauden hakuaikaa.

Jos esimerkiksi vaihdat työpaikkaa vanhempainvapaasi aikana, puolisosi voi jäädä hoitamaan lasta kotiin yhden kuukauden hakuajalla. Samoin on tilanteissa, joissa vailla työsuhdetta oleva puolisosi saa vanhempainvapaansa aikana uuden työpaikan. Tällöin voit jäädä itse vanhempainvapaalle yhden kuukauden hakuajalla.

Lyhyemmän hakuajan käyttäminen edellyttää, että siitä ei aiheudu työnantajallesi vakavaa haittaa.

Kesäkeskeytyksen vaikutus perhevapaaseen

Jos sinulla ei ole oikeutta vuosilomaan, sinun ei tarvitse hakea virkavapaata kesäkeskeytyksen tai vapaajakson ajaksi. Tällaisia opettajia ovat esimerkiksi peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat, jotka työskentelevät opetusvelvollisuuteen tai vuosityötunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä.

Sinulla on myös oikeus kesäkeskeytysajan palkkaan, jos olet aloittanut virantoimituksen tai työssäolon ennen kesäkeskeytystä.

Jos olet aloittanut uudessa virassa 1.8. ja jäänyt välittömästi perhevapaalle etkä ole ollut lainkaan töissä ennen kesäkeskeytystä, et voi saada palkkaa kesäkeskeytyksen ajalta.

Vuosiloman vaikutus perhevapaaseen

Jos sinulla on oikeus vuosilomaan, sinulle ei saa antaa vuosilomaa äitiys- tai isyysvapaasi aikana ilman suostumustasi. Jos vuosilomaa ei voida antaa sille säädetyissä aikarajoissa, se voidaan antaa kuuden kuukauden kuluessa perhevapaasi päättymisestä.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, kun haet perhevapaata.

Jaa