Fullmäktigeledamot inför organisationsreformen: Varje medlem ska snabbt få hjälp

14.11.2019 - 11:25 Nyheter
Illustration

OAJ:s fullmäktigeledamot Monika Koivumäki betonar att organisationen måste vara en klippa för sina medlemmar och snabbt hjälpa i svåra situationer. Även då medlemmen bor på en liten ort utan egen förtroendeman.

Monika Koivumäki, förskollärare och förtroendeman i Vasa, är entusiastisk över att i fullmäktige arbeta med organisationens strategi och ge vägkost inför avtalsrörelsen. Koivumäki lägger vikt vid OAJ:s värderingar om jämlikhet och rättvisa som betyder att alla lärargrupper är jämnstarka i intressebevakningen.

– Det gör organisationen stark och verksam. Man kan driva saker framåt och arbeta för medlemmarnas bästa så effektivt som möjligt.

I fullmäktige representerar Koivumäki lärarna inom småbarnspedagogik. Hon har varit involverad i organisationens strategiarbete i många olika skeden.

Koivumäki poängterar att det inte räcker med att bara förnya strategin, utan förändringarna måste också synas i verksamheten. Enligt Koivumäki pågår till exempel utvecklingen av organisationsstrukturen i rätt riktning, men mycket återstår att göra. Det finns fortfarande en hel del att önska för att intressebevakningen för lärarna inom småbarnspedagogik ska fungera lika bra överallt.

– Enskilda medlemmar känner inte till vår organisationsstruktur och vet till exempel inte alltid skillnad mellan uppgifterna på regional och lokal nivå. I diskussioner med organisationsaktiva framgår också att det finns olika syn på hur man borde utveckla verksamheten. En del är redo att slopa endera verksamhetsnivån. Den största utmaningen är förmodligen ändå att få aktörer från alla lärargrupper till alla nivåer.

Hjälpen varierar

Vad vill en medlem få ut av OAJ och vad ska ett medlemskap erbjuda? Koivumäki anser att man först och främst måste trygga att varje medlem får snabbt hjälp i svåra situationer.

– Hjälpen och stödet hänger mycket på våra lokala OAJ-aktiva och förtroendemän som ju arbetar med organisationsfrågor vid sidan av sitt arbete.

Enligt Koivumäki kan det vara svårt att få hjälp i en liten stad, särskilt om det inte finns en egen förtroendeman på arbetsplatsen.

– Vi har många små orter i Österbotten och alla OAJ-medlemmar har inte en egen lokalförening att engagera sig i. Organisationen bör även uppmärksamma de här medlemmarna.

Koivumäki påpekar vidare att intressebevakningen för de medlemmar som arbetar i privata daghem är en stor utmaning.

Mera medlemsinfo – och på de båda inhemska språken

Koivumäki betonar vikten av information. OAJ-medlemmarna ska lätt få information i frågor som gäller dem. För det här ändamålet är OAJ:s webbtjänster och kontaktformulär bra, men alla är ännu inte bekanta med dessa. Koivumäki har själv ofta kontaktat arbetsmarknadsombuden Kristiina Johansson och Timo Mäki vid OAJ-kansliet och är nöjd med den hjälp hon har fått för att kunna sköta sitt uppdrag.

– Telefonsamtalen besvaras alltid och jag har fått snabba svar.

Koivumäki som sköter sitt förtroendemannauppdrag både på finska och svenska, hoppas att OAJ kommer att förstärka sina svenskspråkiga tjänster. Hon efterlyser ännu mera svenskspråkigt material och vid OAJ-kansliet kunde gärna någon arbetsmarknadsombudsman tala svenska.

Cheferna är hårt utsatta

Det har hänt mycket inom småbarnspedagogiken. Uppgiftsbeskrivningarna har uppdaterats och Koivumäki har också fått stödja daghemsföreståndarna en hel del.  

–  Föreståndarna är ganska pressade. De har stora enheter, många underlydande och för mycket arbete. Chefsarbete som att till exempel göra upp arbetslistor och annat arbete flödar också över till lärarna inom småbarnspedagogik.

När det kommer nya anvisningar till arbetsplatserna, bjuder man ofta in Koivumäki till möten för att tolka dem. Under senaste tiden har hon också varit sysselsatt med samarbetsförhandlingar.

En förtroendeman får ofta frågor om semestrar. Många svar finns i OAJ:s arbetslivsguide på nätet.  

Koivumäkis hjälp har också behövts då man satt i system arbetstiden som behövs för planering, utvärdering och utveckling. Läs mera om det här.

OAJ:s fullmäktigemöte 13–15.11.2019

  • OAJ:s fullmäktige är organisationens högsta beslutsfattande organ. Till fullmäktige väljs 150 ledamöter och 150 vice medlemmar.  Bekanta dig med fullmäktige
  • Här kan du läsa tidigare fullmäktige-nyheter.
  • På öppningsdagen sände vi i Facebook-live ordförande Olli Luukkainens och undervisningsminister Li Anderssons tal. Gilla oss i Facebook och titta på talen i efterhand på www.facebook.com/oajry

Text & översättning: Riitta Korkeakivi och Minna Rosenström
Foto: Jarkko Mikkonen