Chefer i skolor och daghem hade oskäligt stor arbetsbörda på grund av corona

16.06.2021 - 12:58 Pressmeddelande
Illustration

Hela 85 procent av rektorer och föreståndare i skolor och daghem anser att arbetsbördan blev oskäligt tung på grund av corona och undantagsförhållandena. Det här visar en webbundersökning av OAJ.

I början av juni fick lärare, rektorer och föreståndare säga sitt om det här årets coronaerfarenheter.

– Det är verkligen oroande att nästan nio av tio chefer anser att deras arbetsbörda var oskäligt tung under coronaperioden. När man planerar en återgång till den normala undervisningsvardagen ska man beakta den exceptionella bördan som chefer i skolor, daghem och läroanstalter upplevt, säger Jaakko Salo, utbildningspolitisk chef vid OAJ.

OAJ anser att också nya kommunala beslutsfattare bör tänka på det här i början av hösten.

– Hur ser det ut inom utbildning och småbarnspedagogik och hur mår ledarna efter de exceptionella omständigheterna? Cheferna måste få lugn och ro för att fokusera på den grundläggande uppgiften, det vill säga pedagogiskt ledarskap. Den här gången även på bekostnad av utvecklingsprojekt. Nu ska man noga lyssna på rektorer, föreståndare och andra chefer, påpekar Salo.

Lyckligtvis finns det enligt Salo också positiva resultat i de preliminära uppgifterna. Mer än 80 procent av cheferna har förlitat sig på sin egen sakkunskap under de avvikande arrangemangen som coronaviruset förorsakat.

Den viktigaste stödåtgärden är att rekrytera flera lärare

Cheferna ombads bedöma vilka de viktigaste stödåtgärderna skulle vara för att återhämta sig från coronatiden. Respondenterna svarade att det viktigaste skulle vara att anställa flera lärare för att kunna ge mera individuell undervisning och att fokusera på den grundläggande verksamheten och skippa utvecklingsprojekt.

– Nu går det att ansöka om stöd. Ett särskilt anslag från undervisnings- och kulturministeriet kan sökas fram till början av augusti och det borde användas för att anställa lärare, säger Salo.

Totalt svarade 1 872 lärare, varav 130 chefer, på OAJ:s webbenkät under tiden 1–13 juni 2021.

OAJ publicerar alla resultat i början av augusti.