Förtroendemannen – arbetsplatsens betrodda

Förtroendemannen representerar OAJ och dess medlemmar på arbetsplatsen. Förtroendemannnen ger OAJ-medlemmar råd och stöd i intressebevakningsfrågor och övervakar att kollektivavtal och lagstiftning följs på arbetsplatserna.

Vill du bli förtroendeman?

Förtroendemannaval ordnas våren 2023 inom utbildningssektorn. Förtroendemannen är en betrodd person i arbetsgemenskapen.

Om du vill ha ett betydelsefullt uppdrag ska du ställa upp i förtroendemannavalet. Det finns viktiga förtroendeuppdrag inom både kommunala och privata sektorn. Jobbet är krävande men givande!

Nya förtroendemän väljs för en treårsperiod. I regel ordnas valet före april. Om du är intresserad, vänligen kontakta din förening!

 

Rösta och påverka

Medlem, kom ihåg att rösta i förtroendemannavalet. Bara genom att rösta kan du påverka att det finns en förtroendeman med OAJ-bakgrund i din arbetsgemenskap.

Förtroendemannasystemet är arbetsgivar- och huvudavtalsorganisationsspecifikt. Under våren 2019 valdes cirka 1 600 FOSU-anslutna till förtroendemän i kommuner och samkommuner och fler än 250 OAJ-förtroendemän till privata läroanstalter och daghem.

Så rösta fram en OAJ-förtroendeman så att du får råd och hjälp när du står inför en knepig intressebevakningsfråga.

Vad gör en förtroendeman?

Förtroendemannens uppgift är att representera OAJ-medlemmar i frågor som gäller kollektivavtalets och arbetslagstiftningens tillämpning.

Förtroendemannens uppgifter

Val av förtroendemän

Förtroendemannaval ordnas våren 2023 för den nya mandatperioden som startar 1.8.2023.

Val av förtroendemän

Förtroendemannens tid och ersättning

I tjänste-och kollektivavtalen finns bestämmelser om förtroendemännens tidsanvändning och ersättning.

Tidsanvändning och förtroendemannaersättning (fi)