• logo
  • logo

Undersökningsresultat om daghemsföreståndarnas arbetsförhållanden

Illustration

Daghemsföreståndarens arbete har blivit mera mångsidigt och samtidigt har ansvaret ökat. Vår undersökning visar att det finns många saker att förbättra.

OAJ har kartlagt daghemsföreståndarnas arbetsförhållanden, tidsanvändning, fortbildningsbehov, löner och utbildningsnivå i en enkätundersökning år 2017. Enkäten riktades till daghemsföreståndare i både kommunala och privata daghem.

Utredningen visar att det finns många saker att förbättra. Bland annat behövs en stark lagstiftning som tryggar och reglerar daghemsföreståndarens ansvar och ställning. Vidare ska arbetsuppgifterna dimensioneras så att arbetet kan utföras under ordinarie arbetstid.

Stöd för ork i arbetet

Arbetsmängden, brådska och många varierande uppgifter påverkar orken i arbetet. Enhetens storlek och mängden serviceformer borde regleras i lag.

Det behövs tillräckliga resurser och speciellt eftersom daghemsföreståndarens arbete belastas av många överraskande och oförutsedda uppgifter. Vi efterlyser biträdande daghemsföreståndare och hjälp i kansliarbete till stöd för daghemsföreståndarna.

Arbetsuppgifterna förändras och blir allt mer krävande. Det här förutsätter att kompetensbehovet utvärderas med jämna mellanrum och att man gör upp ett individuellt utvecklingsprogram för daghemsföreståndaren.

Introduktion för nya föreståndare

Nya chefer kommer ofta med färska idéer och kunskaper från utbildning eller annat arbete som arbetsgemenskapen har nytta av.

Arbetsgivaren ska se till att den nyanställda får en ordentlig introduktion i arbetet och vägledning i chefsarbetet.

OAJ erbjuder stöd för personer som är intresserade av eller börjar med chefsarbete.

Arbetsbeskrivningen ska justeras

Det kommunala lönesystemet förutsätter arbetsvärdering för bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen. När kunskapsbehovet definieras påverkas också uppgiftsbeskrivningen.

Daghemsföreståndaren bör involveras mera när uppgiftsbeskrivningen görs upp. På det sättet undviker man en situation där beskrivningen och arbetet inte matchar varandra.

Daghemsföreståndaren bör tillsammans med sin chef regelbundet granska och justera uppgiftsbeskrivningen. Det vill säga årligen.

Arbetsuppgifternas svårighetsgrad ska synas i lönen

De nuvarande avtalsbestämmelserna beaktar inte tillräckligt hur krävande arbetet och ledarskapet är. Det märks i en för låg lönenivå.

Lönepunkten för lönekriterierna bör förnyas. Bland annat behövs nya kriterier för enhetens storlek och struktur samt tjänsternas mångsidighet.

Föreståndaren har också rätt att hålla arbetstiden

Daghemsföreståndaren har rätt att klara av sina arbetsuppgifter på sin ordinarie arbetstid och i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Arbetstidsuppföljning, ersättning och beredskap följs enligt avtal och bestämmelser.