• logo
  • logo

Undervisningssektorns etiska råd tar ställning till allmänna etiska frågor och främjar den viktiga etiska diskussionen.

Undervisningssektorns etiska råd behandlar och tar ställning i etiska frågor. Bland annat har rådet tagit ställning i frågan om skolmobbning och relationer mellan lärare och elev. Rådet kan också ta del av klagomål som enskilda personer har gjort. Rådet har utarbetat lärareden Comenius ed.

Rådet har fem medlemmar som tillsätts för fyra år i taget.

Etiska rådets medlemmar 2016–2019

Arno Kotro, lärare, ordförande
Jaana Hallamaa, professor, vice ordförande
Mirjam Kalland, professor
Jaakko Heinimäki, teolog
Jouni Välijärvi, professor
Lauri Kurvonen, sekreterare

Etiska rådets ställningstaganden och beställ material

Dela