• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten.Näitä asioita OAJ pitää tärkeänä

OAJ:n ehdotukset oppivelvollisuuden laajentamiseen

Kuinka jokaiselle taataan toisen asteen tutkinto? Olennaisinta on varmistaa, että jokainen saa jo perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten. Tutustu OAJ:n oppivelvollisuusmalliin!

OAJ:n malli

Uusia ratkaisuja nivelvaiheeseen

Oppivelvollisuuden laajentamisessa olennaista on löytää parhaat mahdolliset keinot tukea kaikista haavoittuvimpia. Tutustu OAJ:n seitsemään ehdotukseen siitä, miten jokaisen siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle saadaan jouhevaksi.

Nivelet notkeiksi: 7 ehdotusta
 

Rahoitus suunnattava opetukseen ja koulutuksen laatuun

OAJ korostaa, että oppivelvollisuuden laajentamiseen varattu rahoitus pitää käyttää ensisijaisesti pedagogiikan ja koulutuksen laadun vahvistamiseen. Maksuttomuus pitäisi rajata koskemaan ainoastaan oppivelvollisia, ja se tulee toteuttaa siten, ettei siitä koidu kohtuuttomia kustannuksia. Maksuttomuus ei saa myöskään vähentää muiden koulutusasteiden rahoitusta.

Opetuksen riittävän resursoinnin lisäksi on olennaista varmistaa, että esimerkiksi oppivelvollisuuden seurantaan liittyvä hallinnollinen työ pystytään tekemään laadukkaasti ja siihen varataan riittävät resurssit.

OAJ:n oppivelvollisuusmalli

Seuraa uudistuksen etenemistä

Vastauksia kysymyksiin

Mikä on uudistuksen tavoite? Ketä oppivelvollisuuden laajennus koskee? Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta löydät vastauksen moneen uudistusta koskevaan kysymykseen.

Oppivelvollisuus Q&A

Näin uudistus etenee

Kuinka lakiuudistus etenee? Milloin asiasta päätetään? Seuraa hankkeen etenemistä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Näin uudistus etenee

OAJ vaikuttaa

OAJ on aktiivinen koulutus- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttaja. Toimintamme lähtökohtana on opettajien edunvalvonnan lisäksi koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kehittäminen.

OAJ vaikuttaa

ArmiNurmi-1170x536-by-konstaleppänen.jpg

Nyt oppilaat ja opiskelijat ovat eri puolilla Suomea keskenään aivan eriarvoisessa asemassa. On selvää, että pelkät suositukset eivät riitä, vaan laadukas opinto-ohjaus tarvitsee tuekseen selkeät normit.

Miksi opomitoitus tarvitaan? Armi Nurmi listasi 4 syytä

tiinauuttu-1170x536-by-konstaleppanen.jpg

Nyt jää kokonaan kartoittamatta, mitä henkilökohtaisia polkuja opiskelijalle voisi löytyä. Tällaisen henkilökohtaisen kartoituksen tekeminen säästäisi valtavasti yhteiskunnan resursseja.

Tiina Uuttu kertoo, miksi opinto-ohjausta pitäisi tarjota nykyistä aiemmin ja enemmän.

Oppivelvollisuuden laajentamisen historia ja eteneminen

OAJ:n kannat

Lue muistiosta OAJ:n kannat oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Lataa OAJ:n kannat kokonaisuudessaan (Word)

Oppivelvollisuuden historiaa ja perusteita uudistukselle

Uudistuksen taustaa