• logo
  • logo

oppivelvollisuusmalli NELJÄ tavoitetta nettikuva 1170x536px.jpg

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten.


Mitä OAJ pitää uudistuksessa tärkeänä?

Monet OAJ:n esitykset ovat osana hallitusohjelmaa, mutta hallituksen määrittelemä oppivelvollisuusuudistus käsittää vain oppivelvollisuuden ulottamisen toiselle asteelle. 

OAJ:lle tärkeintä oppivelvollisuuden uudistamisessa on, että perusopetus on kunnossa. Perusopetuksessa pitää varmistaa se, että jokainen saa riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten. Tämä edellyttää perusopetuksen kehittämistä ja rahoitustason nostamista.

Näin perusopetusta pitää uudistaa:
  1. Opettajamitoitus: Opettajan ja oppilaan vuorovaikutukselle aikaa
  2. Kolmiportaisen tuen uudistaminen: Oppilaille oikeaa tukea oikeaan aikaan
  3. Arvioinnin uudistaminen: Selkeät kriteerit osaamiselle
  4. Joustavaa perusopetusta lisää: JOPO motivoimaan ja edistämään oman polun löytymistä
  5. Nivelvaiheeseen tukiopinto-ohjaus: Tukea toiselle asteelle siirtymiseen kahdeksannelta luokalta alkaen, aina toisen asteen ensimmäisen vuoden loppuun asti.
 

Rahoitus suunnattava opetukseen ja koulutuksen laatuun

Uudistukseen varattu rahoitus pitää käyttää ensisijaisesti pedagogiikan ja koulutuksen laadun vahvistamiseen. Maksuttomuus tulee rajata koskemaan ainoastaan oppivelvollisia, ja se tulee toteuttaa siten, ettei siitä koidu kohtuuttomia kustannuksia ja ettei se vähennä muiden koulutusasteiden rahoitusta.

Opetuksen riittävän resursoinnin lisäksi on olennaista varmistaa, että esimerkiksi oppivelvollisuuden seurantaan liittyvä hallinnollinen työ pystytään tekemään laadukkaasti ja siihen varataan riittävät resurssit.

oppivelvollisuusmalli nettisivuille vaaka TIIVIS VERSIO 2 telmat jne lueteltu 1170x536px4.jpg


OAJ:n oppivelvollisuusmalli turvaa jokaiselle toisen asteen tutkinnon

Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten. 

Tutustu OAJ:n malliin

Oppivelvollisuuden laajentaminen – historia ja eteneminen

OAJ:n kannat

Lue muistiosta OAJ:n kannat oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Lataa OAJ:n kannat kokonaisuudessaan (Word)

Oppivelvollisuuden historiaa ja perusteita uudistukselle

Uudistuksen taustaa