• logo
  • logo

Omat tiedot -sovellus ei tällä hetkellä toimi palvelinhuoltojen vuoksi.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten.


Mistä oppivelvollisuuden uudistamisessa on kyse?

Rinteen hallitus on asettanut tavoitteekseen, että jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto, oppivelvollisuus pitenee 18 ikävuoteen ja toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta.

OAJ ennakoi jo ennen vaaleja, että näin käy. OAJ laatikin oman ehdotuksensa oppivelvollisuusmalliksi ja on sen kautta vaikuttanut oppivelvollisuudesta käytävään keskusteluun. OAJ:n malli käsitti kokonaisuuden esiopetuksesta toisen asteen loppuun.

Tutustu OAJ:n oppivelvollisuusmalliin

Mitä OAJ pitää uudistuksessa tärkeänä?

Monet OAJ:n esitykset ovat osana hallitusohjelmaa, mutta hallituksen määrittelemä oppivelvollisuusuudistus käsittää vain oppivelvollisuuden ulottamisen toiselle asteelle. 

OAJ:lle tärkeintä oppivelvollisuuden uudistamisessa on, että perusopetus on kunnossa. Perusopetuksessa pitää varmistaa se, että jokainen saa riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten. Tämä edellyttää perusopetuksen kehittämistä ja rahoitustason nostamista.

Näin perusopetusta pitää uudistaa:
  1. Opettajamitoitus: Opettajan ja oppilaan vuorovaikutukselle aikaa
  2. Kolmiportaisen tuen uudistaminen: Oppilaille oikeaa tukea oikeaan aikaan
  3. Arvioinnin uudistaminen: Selkeät kriteerit osaamiselle
  4. Joustavaa perusopetusta lisää: JOPO motivoimaan ja edistämään oman polun löytymistä
  5. Nivelvaiheeseen tukiopinto-ohjaus: Tukea toiselle asteelle siirtymiseen kahdeksannelta luokalta alkaen, aina toisen asteen ensimmäisen vuoden loppuun asti.
 

Rahoitus suunnattava opetukseen ja koulutuksen laatuun

Uudistukseen varattu rahoitus pitää käyttää ensisijaisesti pedagogiikan ja koulutuksen laadun vahvistamiseen. Maksuttomuus tulee rajata koskemaan ainoastaan oppivelvollisia, ja se tulee toteuttaa siten, ettei siitä koidu kohtuuttomia kustannuksia ja ettei se vähennä muiden koulutusasteiden rahoitusta.

Opetuksen riittävän resursoinnin lisäksi on olennaista varmistaa, että esimerkiksi oppivelvollisuuden seurantaan liittyvä hallinnollinen työ pystytään tekemään laadukkaasti ja siihen varataan riittävät resurssit.

Näin oppivelvollisuusuudistus tulisi toteuttaa

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten.

OAJ:n linjaukset ja reunaehdot

Oppivelvollisuuden laajentaminen – historia ja eteneminen

OAJ:n kannat

Lue muistiosta OAJ:n kannat oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Lataa OAJ:n kannat kokonaisuudessaan (Word)

Näin uudistus etenee

Oppivelvollisuuden laajentaminen OKM:n sivuilla