Lektor inom vårdarbete: Utöver studerandes aha-upplevelser bör värdet av arbetet återspeglas i lönen och arbetsvillkoren

24.02.2022 - 19:53 Nyheter
Illustration

Johanna Sopanen utbildar framtida hälso- och sjukvårdspersonal. För henne är studeranden och stödjande av deras yrkesmässiga tillväxt en topprioritet på arbetet. Arbetet tar dock ut sin rätt, och till exempel det administrativa arbetet tycks öka år för år. Utan yrkeslärare kommer det inte att finnas några yrkesverksamma i framtiden, och därför måste sektorns attraktionskraft tryggas genom konkurrenskraftiga lönenivåer och finansiering av utbildning.

Johanna Sopanen, som arbetar som lektor inom vårdarbete vid Stadi yrkes- och vuxenutbildningsinstitut, är en typisk yrkeslärare – en professionell inom två områden.

Innan hon blev lärare hade hon samlat på sig 15 års arbetslivserfarenhet inom social- och hälsovårdssektorn. Som sjuksköterska handledde Johanna vid sidan av sitt arbete studeranden inom branschen, och med det mognade idén om att söka sig i en lärartjänst.

"Studerandena är det viktigaste i mitt jobb, prioritet nummer ett. De är som trädplantor som behöver en trädgårdsmästare. När plantorna växer blir deras grenar något olika, var och en unika. Därmed växer även eleverna upp till att bli olika typer av experter med sina egna styrkor", beskriver Johanna.

För Johanna som lärare är det därför viktigt att stödja den professionella tillväxten hos studerandena.

”I stunder när studerandena upplever aha-upplevelser eller bara inser hur man gör något, är jag verkligen glad för mina studerandes skull. Även studerandenas arbetslivsperioder och -bedömningar gör mig stolt. När din studerande blir hyllad eller får positiv respons och blir anställd”, berättar Johanna.

Distansundervisning utmanade oss att pröva på nya sätt att undervisa

Johanna är en av de tusentals lärare som skrev under ett gemensamt brev till Finland i februari. I brevet betonas vikten av arbetet, men också att yrkets värde måste återspeglas i beslutsfattarnas och arbetsgivarnas konkreta åtgärder. Nu är många lärare utmattade och överväger till och med karriärbyte, eftersom arbetsbördan tycks redan under flera år ha ökat för mycket i förhållande till lönenivån.

OAJ förhandlar för närvarande om löner och andra arbetsvillkor för lärare som arbetar i yrkesskolor på andra stadiet och i yrkeshögskolor. Syftet är att nå en lösning som tryggar köpkraften och främjar arbetshälsan.

”Jag inser att diskussionen kring lärarens arbetsutmattning har ökat. Ibland kan min telefon ringa mitt i lektionen, och samtidigt märker jag att jag på ett ögonblick har fått 25 meddelanden som jag måste reagera på i något skede”, säger Johanna.

Johanna2.jpg

Bortsett från behovet av att hinna planera undervisningen och undervisa, omfattar arbetet en lång rad administrativa uppgifter som måste utföras utöver undervisningen. Man måste ta hand om studerandenas tidtabeller, scheman, läroplaner, studieplaner och Wilma-meddelanden, det finns en mängd tabeller och statistik att fylla i.

”Allt som har att göra med undervisningen eller arbetet kan inte planeras perfekt i förväg utan situationerna förändras. Och sedan beskylls läraren för att inte ha kunnat planera sitt eget arbete tillräckligt. Situationer av det här slaget skapar fram för allt frustration.”

En lärares arbete binds dock inte av arbetsskiftsscheman på samma sätt som en sjuksköterskas utan kräver självledarskap.

”Lärarna bör uppmuntras att begränsa sitt eget arbete och stänga av sina bärbara datorer och telefoner när arbetsdagen är slut. Resurserna för yrkesutbildning har skurits ned enormt under de senaste tio åren, och ingen kan förvänta sig att lärarna ska ha tålamod och fylla i de luckor som finns kvar efter finansieringen.

Enligt Johanna tyder problemen med ork ofta på att resursfördelningen helt enkelt är felaktig.
”Om en enskild lärare måste arbeta hela tiden på kvällar eller helger, borde man då fundera över varför det är så. Fungerar arbetsplaneringen och finns det en balans mellan resurser och arbetsbelastning, så att säga?”

Bristen på yrkeslärare kommer att lösas med pengar

Även när resurserna finns på plats krävs det att läraren i vardagen kan reagera på förändrade situationer och lösa problemen snabbt med sin yrkeskunnighet.

”Jag kanske gör scheman för studeranden, svarar på meddelanden eller gör klart uppgifter på att göra-listan när en studerande kommer och frågar om jag har tid. Det har jag kanske inte alltid på riktigt men jag tar mig tid för dem, det är ju för dem jag är där. Det är därför jag alltid svarar: naturligtvis har jag tid, vad hade du i tankarna?”

Trots utmaningarna njuter Johanna av sitt arbete och uppmuntrar även andra yrkesverksamma inom olika branscher att överväga att bli lärare. Inom många branscher råder brist på yrkeslärare, och lediga lärartjänster lockar långt ifrån alltid kvalificerade sökande.

”Utan oss skulle det inte finnas några skickliga yrkesverksamma inom olika branscher i framtiden – inga vårdare, byggare, frisörer eller busschaufförer. Att stödja och få se professionell utveckling är den bästa delen av jobbet. Jag tror att bristen på lärare på branschen kan lösas när löneutvecklingen och undervisningsresurserna sätts i skick.”