OAJ: Regeringens beslut är inte överraskande men nu behövs omedelbara åtgärder för att förbättra coronasäkerheten

07.01.2022 - 22:32 Nyheter
Illustration

Regeringens coronagrupp samlades på fredag eftermiddag för att ta ställning till social- och hälsovårdsministeriets förslag om att alla skolor och läroanstalter skulle övergå till distansundervisning från början av nästa vecka. Beskedet är att skolorna och läroanstalterna fortsätter med närundervisning.

OAJ är inte överraskad över regeringens linjedragning om att skolor och läroanstalter fortsätter med närundervisning tvärtemot social- och hälsovårdsministeriets förslag.

- Efter dagens beslut ansvarar nu beslutsfattarna för att skrida till åtgärder för att förstärka coronasäkerheten - åtgärder som vi har föreslagit men som ännu inte har vidtagits. Annars befinner vi oss i en situation där sjukdomsläget tvingar fram ett beslut om övergång till distansundervisning. Nu får ingen tid gå till spillo. Utbildningsanordnarna ansvarar för en frisk och trygg arbetsmiljö i daghem, skolor och läroanstalter, betonar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

- Orealistiska rekommendationer av typ önskemål räcker inte längre. De avslöjar främst vag kunskap om skolvärlden. I skolorna kan man i praktiken till exempel inte hålla tillräckliga avstånd. Det behövs konkreta åtgärder som till exempel vaccinering, ffp2-masker, tillräcklig ventilation och självtest. Inom småbarnspedagogiken ska dessutom grupperna varken blandas eller slås ihop.

OAJ har redan länge krävt att lärarna ska prioriteras i vaccinationsordningen och ingen annan än OAJ har talat om personalens säkerhet i daghem, skolor och läroanstalter.

- De senaste dagarnas livliga debatt visar än en gång hur viktig utbildningen är och likaså lärarnas arbete. Förhoppningsvis får nu också tvivlare slutligen upp ögonen för utbildningens nyckelposition och det värdefulla arbetet som lärarna gör till gagn för hela samhället. Utbildning och fostran måste vara centralt med i allt beslutsfattande.

Luukkainen skickar hälsningar också till rektorer och lärare som har kämpat och fortsättningsvis tampas med den utmanande situationen.

- Ni har gjort ett högklassigt pedagogiskt jobb i krävande omständigheter under hela coronapandemin. Ni har flexat och arbetat så bra som det bara har varit möjligt, även när det har getts otydliga anvisningar. På OAJ gör vi allt för att utbildningsanordnarna tar itu med att förbättra arbetssäkerheten med de åtgärder som vi har föreslagit, så att det också i fortsättningen är tryggt att arbeta i daghem, skolor och läroanstalter.

Text: Milla Eronen
På svenska: Minna Rosenström
Foto: Leena Koskela