Illustration

Grundläggande konstundervisning ger eleverna förmåga att uttrycka sig och kanske intresse för senare konststudier. Främsta målgruppen är barn och unga.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och är nivåindelad. Grundläggande konstundervisning ges inom många olika områden; arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, slöjd, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst.

Konstundervisningen ger eleverna färdigheter och intresse för att senare söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstens område.

Lärare i grundläggande konstundervisning

Behörig att meddela grundläggande konstundervisning enligt fördjupad lärokurs är den som har lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högskoleexamen eller lärarexamen på minst institutnivå inom konstområdet i fråga.

Behörig att meddela grundläggande konstundervisning enligt allmän lärokurs är den som har lärarbehörighet för konstområdet i fråga eller som har någon annan utbildning som lämpar sig för konstområdet. Också kompetens som förvärvats genom arbete inom branschen kan anses tillräcklig.

Här arbetar lärare i grundläggande konstundervisning

Lärare i grundläggande konstundervisning arbetar i musikinstitut och olika läroanstalter för dans, slöjd och bildkonst.