Aktuellt

Det blir lättare att ställa upp i OAJ:s fullmäktigeval –valordningen förnyas

Vid OAJ:s fullmäktigemöte förra veckan beslutade fullmäktige bland annat att göra det lättare att ställa upp i fullmäktigevalet. I de kommande valen kan man kandidera utan uppbackning av andra medlemmar.

30.11.2023 Nyheter
Nej till arbetslivsförsämringar och en exportmodell - närmare tusen deltog i OAJ:s manifestation

OAJ ordnade idag en politisk manifestation mot regeringens arbetslivsförsämringar och planer på att blanda sig i förbundens avtalsfrihet och löneförhandlingar. Hundratals, kanske närmare tusen lärare, forskare, rektorer och andra proffs inom utbildningssektorn var på plats i Helsingfors.

23.11.2023 Nyheter
En hurdan organisation är OAJ i framtiden? Över 8 000 medlemmar svarar

Våra medlemmar ser OAJ som en sakkunnig fackorganisation och deltar gärna i organisationens verksamhet. Medlemmarna önskar att OAJ är i framtiden en medlemsorienterad organisation som engagerar sig i aktuella frågor och tar strid när det gäller. Fullmäktige har bekantat sig med resultatet av vår medlemsundersökning och gett sina riktlinjer för organisationens nya strategi.

23.11.2023 Nyheter
Murto: OAJ har en stark vilja att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell

OAJ:s fullmäktige samlades idag i Helsingfors. OAJ:s ordförande Katarina Murto påtalade i sitt öppningsanförande de arbetslivsmål som försämrar löntagarnas ställning. Arbetsminister Arto Satonen framförde statsmaktens hälsning.

22.11.2023 Nyheter
Statsminister Petteri Orpo besökte OAJ:s styrelse

Statsminister Petteri Orpo (Saml) besökte idag OAJ:s styrelse. Styrelsen uppskattar besöket och tackar för en bra dialog.

21.11.2023 Nyheter
Fullmäktige samlas på onsdag – vi streamar öppningen

OAJ:s fullmäktige samlas den 22–24 november i Helsingfors. Fullmäktige sammanträder nu med 153 ledamöter då lärarstuderandena för första gången har en beslutsfattande representation.

21.11.2023 Nyheter
Förhandlingar om en ny arbetsmarknadsmodell inleds

Om en vecka börjar arbetsmarknadsparterna förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell. OAJ:s ordförande Katarina Murto säger att målet måste vara en modell som passar både den privata och offentliga sektorn.

17.11.2023 Pressmeddelande
OAJ ordnar manifestation den 23 november

OAJ ordnar en politisk manifestation den 23 november mot den föreslagna exportdrivna arbetsmarknadsmodellen. Ordföranden Katarina Murto anser att det fortsättningsvis är bäst att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell, men om förhandlingsprocessen inte inleds kommer OAJ att senare vid behov meddela om kraftigare påtryckningsåtgärder.

09.11.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse beslutade om påtryckningsåtgärder

OAJ kan inte acceptera den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. Styrelsen har beslutat att skrida mot påtryckningsåtgärder. OAJ anser fortfarande att förhandlingsvägen är den bästa lösningen och är redo att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell.

09.11.2023 Nyheter
Risk för kaos på arbetsmarknaden – politikerna borde inte blanda sig i löneförhandlingar

OAJ:s ordförande Katarina Murto är mycket besviken över arbetsminister Arto Satonens beslut att ordna remissbehandling och endast vädja till arbetsmarknadsparterna. Det här betyder att man går mot en lagstiftad exportdriven arbetsmarknadsmodell. OAJ har föreslagit förhandlingar mellan centrala förbund och förhandlingsorganisationer om en ny arbetsmarknadsmodell.

08.11.2023 Nyheter
Förhandlingarna om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna inleds i november

Bildningsarbetsgivarna meddelade i mitten av oktober att avtalsbilagan som gäller yrkeshögskolor ska slopas i kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn och att förhandlingar inleds om ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolorna. OAJ:s styrelse har beslutat att organisationen deltar i förhandlingarna.

31.10.2023 Nyheter
OAJ:s fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om organisatoriska åtgärder

OAJ:s styrelse har fått fullmakt av fullmäktige att besluta om omfattande organisatoriska åtgärder om situationen så kräver. För OAJ är det avgörande hur man går vidare med den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som regeringen föreslår.

30.10.2023 Pressmeddelande
Ställ upp i arbetarskyddsvalet

I slutet av året är det dags att återigen ordna arbetarskyddsval i privata läroanstalter, universitet och privata daghem. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska arbetstagarna välja ett arbetarskyddsfullmäktige och två ersättare bland sig.

20.10.2023 Nyheter
Vi stakar ut riktningen för OAJ för de kommande åren – svara på vår enkät och påverka!

Vad kan göra OAJ till en mera intressant och attraktiv fackorganisation? Dela med dig av dina tankar genom att svara på en kort enkät. Du hjälper oss när vi planerar tyngdpunkterna i vår nya strategi.

19.10.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse: En arbetsmarknadsmodell måste beredas i samråd med den privata och offentliga sektorn

OAJ fortsätter med ett aktivt påverkningsarbete för att hitta alternativa och balanserade lösningar till en lagstadgad exportmodell och till regeringens förslag på ändringar i arbetslagstiftningen som skulle försämra löntagarnas ställning.

11.10.2023 Pressmeddelande