Ett tredje strejkvarsel – nu står Åbo och Uleåborg i tur

15.03.2022 - 12:03 Nyheter
Illustration

Nu ges redan ett tredje strejkvarsel som gäller undervisningssektorn. Strejken omfattar cirka 4 500 OAJ-anställda som är kommunalt anställda av Åbo och Uleåborg.

OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU ger redan vårens tredje strejkvarsel. Nu varslas det om strejk i städerna Uleåborg och Åbo. Förra veckan gavs strejkvarsel för Jyväskylä och Rovaniemi samt Tammerfors och Kuopio.

Ifall ett förhandlingsresultat inte nås kommer strejken att genomföras 6–7.4. På samma orter strejkar samtidigt även kommunalt anställda som är medlemmar i Offentliga sektorns union JAU:s medlemsorganisationer.

Oenighet om bland annat ett löneprogram


Kommunsektorns förhandlingar fortsatte förra veckan under riksförlikningsmannens ledning. Kommunsektorns löner släpar efter löneutvecklingen i andra branscher och för att råda bot på det här har arbetstagarsidan erbjudit som lösning ett löneprogram.

— Med hjälp av ett löneprogram är det möjligt att korrigera den orättvisa löneutvecklingen som har uppstått under årens lopp. Åren 2004–2007 fanns ett omfattande löneprogram men det bär inte längre. Med ett nytt flerårigt löneprogram kan undervisningssektorns löner höjas rejälare än med allmänna förhöjningar och under flera års tid, förtydligar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

— Utan ett löneprogram kommer löneskillnaderna mellan den privata och kommunala sektorn att ytterligare växa. Det är orättvist för dagens lärare men det minskar också kommunernas dragningskraft som arbetsgivare. I värsta fall söker sig undervisningssektorns proffs bort från kommunsektorn, konstaterar Luukkainen.

— Redan nu är många kommuner i knipa eftersom de inte får behöriga lärare inom småbarnspedagogik. Men ändå är de inte beredda att försöka åtgärda lärarbristen med högre löner än vad som betalas idag även om det helt klart åtminstone delvis skulle lösa problemet, förundrar sig OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

En strejk är en del av organisatoriska åtgärder


Strejken omfattar de OAJ-medlemmar som hör till UKTA- och AKTA-avtalsområdena och vilkas arbetsgivare är staden. Även daghemsföreståndare och rektorer omfattas av strejken. Strejken gäller inte samkommuner, så anställda av utbildningssamkommunen OSAO står utanför strejken.
Utanför strejken står även de medlemmar som har organiserat sig i Undervisningssektorns Fackorganisation genom Chefer och sakkunniga inom utbildningen CSU eller Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia.

Under strejken går lärarna som är anställda av staden i Uleåborg och Åbo inte till sina arbetsplatser, de distansundervisar inte och sköter inte heller andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren betalar inte lön för strejktiden, men OAJ betalar till sina medlemmar ett strejkunderstöd som är 180 euro per strejkdag. Understödet är skattepliktig inkomst och man ansöker skilt om understödet av OAJ. De medlemmar som omfattas av strejken får närmare anvisningar i ett senare skede.

En strejk är en laglig arbetskonflikt och det är fackorganisationen som bär ansvaret för strejken. Arbetsgivaren får inte utsätta de strejkande för några som helst påtryckningar och får till exempel inte fråga om en anställd hör till facket eller om hen tänker delta i strejken.

OAJ eftersträvar bland annat löneförhöjningar som tryggar förtjänstutvecklingen, ett flerårigt löneprogram samt att arbetsmängden begränsas.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!