• logo
  • logo

Aktuellt

Alla lärare får löneförhöjning i april eller maj

Alla lärare får i vår löneförhöjning. De allmänna förhöjningarna betalas från april eller maj inom de olika avtalsområdena. Vi har sammanställt förhöjningarna.

30.04.2019 Nyheter
Barnträdgårdslärarförbundet byter namn till Småbarnspedagogikens Lärarförbund

Barnträdgårdslärarförbundet med sina anrika 100 år på nacken byter namn till Småbarnspedagogikens Lärarförbund. Namnändringen behandlades under fullmäktigemötet som pågår i Helsingfors.

26.04.2019 Nyheter
Många invalda i riksdagen från sektorn för utbildning och forskning

Fler än 30 personer från sektorn för utbildning och forskning blev invalda i riksdagen. OAJ gratulerar alla utbildningsvänliga riksdagsledamöter – både nyinvalda och ledamöter som fick förnyat förtroende!

24.04.2019 Nyheter
Finansieringsunderskott inom vuxenutbildningen, lärarnas ork prövas – läs AKOL:s hälsningar till beslutsfattarna

Ökad byråkrati och fungerande arbetsteam som slopats prövar lärarnas ork inom vuxenutbildningen. Det här framgår av en medlemsenkät som vuxenutbildarnas förbund AKOL har gjort. Ordföranden Maarit Rahkolas budskap till beslutfattarna är att det behövs mera pengar och en finansieringsmodell som stöder lärandet.

12.04.2019 Nyheter
Efter yrkesutbildningsreformen: Målen förverkligas ännu inte i läroanstalternas vardag

Yrkesutbildningen förnyades helt, men reformens mål har ännu inte realiserats i läroanstalternas vardag. Det finns till exempel stora skillnader beträffande resurserna som anges för undervisningen. Det här framgår av en omfattande enkät som besvarades av närmare 1 500 yrkeslärare.

05.04.2019 Nyheter
Inneluftproblem måste åtgärdas och staten stå för kostnaderna – det anser finländarna och nästan alla partier

Statligt stöd behövs för att lösa inneluftproblemen. Det här anser nio av tio finländare och nästan alla partier. Av riksdagspartierna är det bara samlingspartiet som är av annan åsikt.

02.04.2019 Nyheter
OAJ och Touhula samarbetar - ”Syftet är att förstärka det pedagogiska”

OAJ och privata daghemsföretaget Touhula har inlett ett gemensamt projekt i syfte att stärka den pedagogiska verksamheten och ledandet av småbarnspedagogiken i Touhula-daghem.

27.03.2019 Nyheter
OAJ:s digiundersökning: Lärarna har för få digitala verktyg och för stor arbetsbörda

Var sjunde lärare i grundskolan och var tionde i gymnasiet har inte tillgång till digitala arbetsverktyg som arbetsgivaren står för. OAJ vill att varje lärare har en digital enhet som arbetsgivaren bekostar. OAJ ger förslag till hur man främjar digitaliseringen.

21.03.2019 Nyheter
Gallup om utbildningen: Medborgarna kräver undervisning i smågrupper till stöd för lärandet

Finländarna är positivt inställda till utbildning och anser att politikerna borde vara mera intresserade av utbildning än vad de är idag. För att besegra inlärningssvårigheter krävs mera stöd för lärandet och att eleverna vid behov får smågruppsundervisning. Det här framgår av en gallupundersökning som Taloustutkimus har gjort för OAJ.

20.03.2019 Pressmeddelande
Finland värd för möte för undervisningsministrar och lärarorganisationer som första nordiska land

Finland var det första nordiska landet som ordnade det internationella toppmötet ISTP för undervisningsministrar och lärarorganisationer. Länderna som deltar i ISTP-mötena utarbetar årligen en förbindelse om sina fokusområden för nästa år. Finlands förbindelser för året är att stärka stödet för elevens lärande, småbarnspedagogikens kvalitet samt lärarnas grundutbildning och fortbildning.

15.03.2019 Nyheter
OECD:s utbildningsdirektör förebrår Finland för gammal vana: nu måste det satsas på småbarnspedagogiken

Bland andra nyfikenhet och interaktionsförmåga som kallas framtidens färdigheter utvecklas redan före 5 års-åldern. Därför är det med tanke på Finlands framtid en kritisk fråga att lyfta småbarnspedagogikens status till samma nivå som den grundläggande utbildningen, säger OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher.

15.03.2019 Nyheter
Internationellt toppmöte i Finland: Undervisningsministrar och lärarorganisationschefer från mer än 20 länder på plats

OECD:s och världslärarorganisationen EI:s toppmöte ordnas den 14–15 mars i Dipoli, Esbo. Undervisningsministrar och lärarorganisationschefer från hela världen har samlats för att bland annat diskutera småbarnspedagogik och hållbarhetsutmaningar inom utbildningen.

14.03.2019 Nyheter
Vi sjunger våra käraste skolsånger på SuomiAreena - kom med förslag!

Vi sjunger våra käraste skolsånger under SuomiAreena i Björneborg den 17 juli. Hjälp oss att plocka fram de bästa sångerna - vi sjunger också på svenska.

14.03.2019 Nyheter
OAJ listar kandidater med lärarbakgrund – på listan redan över hundra namn

OAJ presenterar inför riksdagsvalet en lista över kandidater med lärarbakgrund. Listan som finns på vår valsida har redan fler än hundra namn från hela Finland. Du har fortfarande chans att komma med!

11.03.2019 Nyheter
Finland har misslyckats med att integrera invandrare – OAJ kräver mera språkundervisning och att konkurrensutsättningen av integrationsutbildningen slopas

Inlärningsresultaten för barn med invandrarbakgrund ligger i genomsnitt nästan två skolår efter resultaten för infödda barn. OAJ som idag publicerade Integrationskompassen 2019, kräver mera språkundervisning för invandrare inom alla utbildningsstadier.

07.03.2019 Pressmeddelande