Gallup om utbildningen: Medborgarna kräver undervisning i smågrupper till stöd för lärandet

20.03.2019 - 07:57 Pressmeddelande
Illustration

Finländarna är positivt inställda till utbildning och anser att politikerna borde vara mera intresserade av utbildning än vad de är idag. För att besegra inlärningssvårigheter krävs mera stöd för lärandet och att eleverna vid behov får smågruppsundervisning. Det här framgår av en gallupundersökning som Taloustutkimus har gjort för OAJ.

I en utbildningspolitisk gallup som Taloustutkimus har gjort på uppdrag av OAJ gavs elva påståenden som gäller utbildningen. Smågrupper och stöd för lärandet lyftes fram som de populäraste områdena att satsa på. Så många som 96 procent av finländarna är helt eller nästan helt av samma åsikt om att det bör ordnas undervisning i smågrupp för elever som behöver det till stöd för lärandet.

– Medborgarna förstår hur viktigt det är att barn och unga får det stöd de behöver för att lära sig och många anser att stödet inte nu fungerar. Samma visar också en tidigare OAJ-undersökning där endast tre procent av lärarna ansåg att det finns tillräckliga resurser för trestegsstödet, konstaterar OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka.

Medborgarna förstår hur viktigt det är att barn och unga får det stöd de behöver för att lära sig och många anser att stödet inte nu fungerar.

Nio av tio vill bibehålla lärarnas behörigheter och att finansiering ges för att åtgärda inneluftproblem

Respondenterna ger också ett stort stöd för att lärarnas behörighetsvillkor ska bibehållas på minst nuvarande nivå. Vidare vill man ha statsfinansiering för att åtgärda inneluftproblem i skolor och daghem.
 
Nio av tio finländare är minst ganska överens om att politikerna borde vara mera intresserade av utbildning.
 
– Det här är ett glädjande resultat för också i valdebatterna kan utbildning ofta lätt hamna i skymundan av andra teman. Intressant är att över 50-åringarna ansåg att det här är det viktigaste, säger Misukka.

Nio av tio finländare är minst ganska överens om att politikerna borde vara mera intresserade av utbildning.

Partierna förenas av utbildningspositiva väljare

Gallupen visar att finländarna är utbildningspositiva genom hela partifältet.

Åtta av tio finländare understöder ett långsiktigt tillväxtprogram för att höja utbildningsnivån. I den enkätundersökning som OAJ gjorde i början av året understödde också partierna det här.
 
– Gallupen visar att utbildningsnedskärningarna och deras dramatiska konsekvenser inte har fallit i glömska. Mängden undervisning har minskat och undervisningsgrupperna blivit större. Nu hoppas finländarna att politikerna ska korrigera finansieringen till en hållbar nivå, så att hela studieveckor och en tillräcklig mängd undervisning kan tryggas. Det här understöder nästan alla riksdagspartier, så det borde vara självklart att nästa regering korrigerar de utbildningsnedskärningar som har gjorts, säger OAJ:s sakkunniga i utbildningspolitik Suvi Pulkkinen.

Gallupen visar att utbildningsnedskärningarna och deras dramatiska konsekvenser inte har fallit i glömska.

Tummen upp för att tygla privata småbarnspedagogiken och att förlänga läroplikten

Partianhängarnas syn går isär beträffande huruvida vinststrävan inom den privata småbarnspedagogiken borde begränsas. Samlingspartiets anhängare var mera ovilliga till det här än andra.
 
– En intressant observation är också att en förlängd läroplikt fick mest understöd bland 15–24 åringar, det vill säga bland dem som saken tangerar mest. Tre av fyra respondenter understödde en förlängning av läroplikten, säger Pulkkinen.

Så här gjordes gallupen

  • Drygt tusen finländare i åldern 15–79 år deltog i Taloustutkimus gallup. Respondenterna intervjuades under tiden 7–26.2.2019.
  • Respondenterna tog ställning till utbildningspolitiska påståenden med hjälp av en femstegs skala.
  • Felmarginalen är högst cirka 3 procentenheter.
  • Gallupen gjordes på uppdrag av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Läs mer