• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työnantaja irtisanoo

Kun työnantaja irtisanoo vakinaisen virka- tai työsuhteen tai määräaikaisen virkasuhteen ennen määräajan umpeutumista, on siihen aina oltava lainsäädännössä edellytetyt perusteet.

Työnantaja saa irtisanoa palvelussuhteen ainoastaan painavista syistä. Irtisanomisperusteet jaetaan yleensä taloudellisiin ja tuotannollisiin sekä yksilöstä johtuviin perusteisiin, kuten työtehtävien laiminlyöntiin.

Erimielisyydet ja irtisanomispäätöksestä valittaminen

Työnantaja irtisanoo vakinaisessa palvelussuhteessa

Kun työnantajasi irtisanoo vakinaisen virka- tai työsuhteesi, määräytyy irtisanomisaikasi seuraavasti:

  • irtisanomisaika on 14 päivää, mikäli palvelussuhteesi on jatkunut enintään vuoden
  • Irtisanomisaika on yksi kuukausi, mikäli palvelussuhteesi on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden mutta enintään neljä vuotta.  
  • irtisanomisaika on kaksi kuukautta, mikäli palvelussuhteesi on jatkunut keskeytyksettä yli neljä vuotta mutta enintään kahdeksan vuotta
  • irtisanomisaika on neljä kuukautta, jos palvelussuhteesi on kestänyt yli kahdeksan vuotta mutta enintään 12 vuotta
  • irtisanomisaika on kuusi kuukautta, mikäli palvelussuhteesi on jatkunut keskeytyksettä yli 12 vuotta

Työnantaja irtisanoo määräaikaisessa palvelussuhteessa

Kunnan/kuntayhtymän määräaikaisen virkasuhteen irtisanomisaika on molemmin puolin 14 päivää. Tämä koskee muun muassa kunnallisen peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen määräaikaisia opettajia.

Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa, ellei työsopimuksessa ole sovittu tästä mahdollisuudesta. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun työkauden päätyttyä ilman irtisanomisaikaa.

Työnantajasi voi irtisanoa määräaikaisen valtion virkasuhteesi päättymään 14 päivän kuluttua, jos virkasuhteesi on jatkunut enintään yhden vuoden. Vuotta pidempään jatkuneissa määräaikaisissa valtion virkasuhteissa työnantajan on noudatettava samoja irtisanomisaikoja kuin vakinaisia virkasuhteita irtisanottaessa.

Jaa