OAJ: Finländarna anser att lärarna förtjänar löneförhöjningar på flera hundra euro

27.01.2022 - 06:00 Nyheter
Illustration

OAJ:s krav på att korrigera lönenivån i utbildningssektorn med hjälp av ett löneprogram får stöd i en färsk löneundersökning av Taloustutkimus.

Finländarnas syn på ingångslönerna för klasslärare och lärare inom småbarnspedagogik har kartlagts i en undersökning som Taloustutkimus gjorde i december 2021.

Enligt respondenterna skulle 2 900 euro per månad (median av svaren) vara en rättvis lön för en lärare inom småbarnspedagogik som startar sin lärarbana. I detta nu är den nedre gränsen 2 420 euro i månaden för en lärare inom småbarnspedagogik i början av arbetskarriären. Skillnaden mellan ingångslönen och respondenternas ståndpunkt är således nästan 500 euro.

Enligt respondenterna skulle 3 000 euro (median av svaren) vara en rättvis lön för en klasslärare i början av arbetskarriären. För närvarande är den lägsta månadslönen för en klasslärare 2 745 euro i dyrortsklass II. Här är kastet 255 euro.

– Resultatet visar tydligt att den allmänna opinionen stödjer OAJ:s krav på en rejäl löneförhöjning för klasslärare och lärare inom småbarnspedagogik. Utbildningsnivån och arbetets svårighetsgrad måste återspeglas i lönen, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Lärarnas nuvarande lönenivå undergräver branschens attraktionskraft

65 procent av svarandena i undersökningen anser också att den nuvarande lönenivån för klasslärare och lärare inom småbarnspedagogik bidrar till att försvaga attraktionskraften för arbete inom utbildning och fostran.

– Utöver anställningsvillkoren är även hela utbildningssektorns attraktionskraft och framtid på bordet i vårens avtalsförhandlingar. En OAJ-undersökning som publicerades i höstas visade att mer än hälften av lärarna överväger att byta bransch. Det har varit särskilt stor brist på lärare inom småbarnspedagogik och nu är det personalbrist även i många andra lärargrupper. Lönerna och arbetsförhållandena måste fås att motsvara arbetets svårighetsgrad och utbildningsnivån, kräver OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Lärarnas arbete och utbildning uppskattas

Undersökningsresultatet stärker uppfattningen att finländarna värdesätter lärarnas arbete, utbildning och kompetens. 82 procent av finländarna anser att det är viktigt att det förutsätts en högskoleexamen av lärare, i regel en magisterexamen samt lärarutbildning.

– Det är fint att folket litar på lärarna och deras yrkesskicklighet. Undervisning och andra krävande sakkunnig- och ledningsuppgifter inom den offentliga sektorn måste vara konkurrenskraftiga i förhållande till den privata sektorn. Ingångslönerna måste höjas till minst 3 000 euro för dem som har avlagt en högre högskoleexamen. Det här måste uppnås för flera lärargrupper redan i vårens avtalsrunda och för alla med hjälp av ett löneprogram under flera avtalsrundor, preciserar Luukkainen.

OAJ:s mål är ett löneprogram

OAJ:s förhandlingsmål är ett löneprogram som på lång sikt förbättrar lönerna för lärare som arbetar i den offentliga sektorn. Det behövs ett löneprogram eftersom lönerna i utbildningssektorn inte utvecklas på samma sätt som i privatsektorn. Anledningen till det här är att löneglidningar inte används i den offentliga sektorn.

Du kan läsa om OAJ:s löneprogram här.

Finländarnas uppfattning om lärarlönerna 30.12.2021 /Taloustutkimus på uppdrag av OAJ. I undersökningen kartlades finländarnas uppfattningar om lärarlönerna. Uppgifterna samlades in den 17–21 december 2021 via en Internet-panel. I undersökningen deltog 1 008 respondenter och den riktades till personer i åldern 25–60 år. Svaren viktades utifrån ålder, kön och bostadsort för att representera befolkningen.

Text: Henna Honkalo
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!