• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii ammatillisen koulutuksen osaamispisteen laajuudeksi 18:aa tuntia

04.12.2020 - 11.16 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ vaatii asetusta ammatillisesta koulutuksesta muutettavaksi siten, että osaamispisteelle määritelty tuntimäärä muutetaan 18 tunniksi. Jos näin ei tehdä OAJ ei kannata esitettyä muutosta ja vaatii ehdottomasti kyseisen pykälän poistamista ja siirtämistä jatkovalmisteluun.

OAJ:n lausunto liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen tiettyjen oppivelvollisuuden pidentämiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen liittyvien valtioneuvoston asetusten muuttamisesta. 

Kelpoisuusasetukseen esitettyjä muutoksia OAJ pitää perusteltuina. OAJ pitää tärkeänä, että asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista tulee selkeät, uutta tutkintoon valmentavaa koulutusta koskevat kelpoisuusvaatimukset. Uuden, valmisteltavan lain mukaista koulutusta annetaan nykyisen lainsäädännön mukaan perusopetuksen lisäopetuksena sekä lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavana koulutuksena.

Rahoitusasetuksen muutoksilla eri tilanteissa toteutettu oppivelvollisten opetus tulisi lukiokoulutuksen rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijamääräksi. OAJ pitää esitettyjä muutoksia kannatettavana ja edellyttää, että opiskelijoiden tapoja suorittaa opintojaan sekä muutosten vaikutuksia kustannuksiin ja työmäärään arvioidaan osana toimeenpanon tukea.

Lataa ja lue koko lausunto