• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopistojen koulutusvastuiden muuttaminen

13.02.2017 - 00.00 Lausunto

Opetus ja kulttuuriministeriön asetuksella yliopistojen koulutusvastuita muutetaan elokuusta 2017 alkaen. OAJ:n mielestä muutokset näyttäytyvät satunnaisina koulutusohjelmien poisleikkaamisina ja lisäyksinä.

OAJ katsoo, että tavoitteena ollut yliopistojen profiloituminen olisi voitu toteuttaa myös siten, että koulutusvastuun kantava yliopisto järjestää alan opetusta yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa. Näin myös pienemmät oppiaineet olisi voitu säilyttää useammassa yliopistossa.
 
OAJ toteaa yliopistotyöntekijöiden kuormittuneen merkittävästi jatkuvien uudistusten seurauksena ja edellyttää, että koulutusohjelmien täsmennyksistä aiheutuvat muutokset valmistellaan yhdessä henkilöstön kanssa.
 
Koulutusohjelmien poistuessa tutkinto-opiskelijoilla tulee olla riittävän pitkä siirtymäaika opintojensa loppuun saattamiseksi siinä yliopistossa, johon heidät on valittu opiskelemaan. 
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa