• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opiskelijoiden tietosuoja turvattava, kansalliset linjaukset luotava, vastuut selkiytettävä ja aikataulua tarkistettava

15.01.2019 - 16.02 Lausunto
Kuvituskuva

Lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ollaan muuttamassa. Lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin aiotaan lisätä tietyille ryhmille oikeus saada tietoa opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. OAJ vaatii lausunnossaan kansallisia linjauksia yksilöä koskevien tietojen käyttämisestä ja siirtämisestä.

Esityksen tavoitteena on harmonisoida laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tietosuoja-asetuksen kanssa.

OAJ pitää ehdottaman tärkeänä, että opiskelijan tietosuoja varmistetaan, kun opiskelijaa koskevia tietoja siirretään tai luovutetaan. Yksilöä koskevien tietojen käyttämisestä ja siirtämisestä valtakunnallisissa tietovarannoissa pitää OAJ:n mielestä käydä perusteellinen kansallinen keskustelu ja luoda yhtenäiset kansalliset linjaukset ja periaatteet.

Koulutuksenjärjestäjillä on oltava valmiina selkeät ja toimivat ohjeet siitä, miten opiskelijoita koskevia tietoja saa käsitellä jo siinä vaiheessa, kun laki tulee voimaan. Ohjeista on käytävä ilmi koulutuksenjärjestäjän sekä yksittäisen opettajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.

Koulutuksenjärjestäjien ja opettajien on tiedettävä, mitä tietoja opiskelijasta voidaan antaa esimerkiksi työelämän edustajille. Luovutettavien tietojen pitää olla opiskelun kannalta välttämättömiä. Ohjeista pitää käydä ilmi, mitä uusi lainsäädäntö muuttaa aiempaan verrattuna ja millaisia toimia laki edellyttää koulutuksenjärjestäjiltä, esimiehiltä ja johtamiselta. 

Uusi lainsäädäntö tarkoittaa muutoksia järjestelmiin ja mahdollisesti uudenlaisia palveluita. Näihin on varauduttava erillisrahoituksen turvin. Myös henkilöstön kouluttamiseen on varattava määrärahaa. Tarvittavia resursseja ei voi ottaa opetuksen järjestämisestä.

OAJ edellyttää, että järjestelmien toimivuus varmistetaan ennen muutosten toimeenpanoa. OAJ myös toteaa, että esitetty aikataulu on kohtuuton etenkin, kun koulutuksen järjestäjien on kohdennettava voimavarat ensisijaisesti 1.1.2018 voimaantulleen lainsäädännön toimeenpanoon. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan 1.5.2019.

Lataa ja lue koko lausunto