• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetushallitukselle esitetään valtuuksia antaa koulutusviennissä käytettäviä tutkinnon perusteita

06.05.2021 - 15.34 Lausunto
Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen lakimuutosta, jolla annettaisiin Opetushallitukselle valtuutus antaa tilauskoulutuksessa ja koulutusviennissä käytettäviä tutkinnon perusteita. OAJ:n mielestä esitys ei riittävän vahvasti tue käynnissä olevan toiminnan kehittämistä.

Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. 

Lakia muutettaisiin myös täsmentämällä maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää siten,
että koulutuksen järjestäjien on mahdollista järjestää maksullisena tutkintoja, tutkinnon osia, niihin valmistavaa koulutusta sekä valmentavaa koulutusta myös muille koulutuksen järjestäjille kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjille. 

Tutkintovienti on viime vuosina yleistynyt myös ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnassa. Koulutukselle on kysyntää, maamme maine on hyvä ja tutkintojen laatua arvostetaan.

Vaarana on hallinnollisen työn lisääntyminen ja toiminnan kangistuminen. OAJ pitää tärkeänä, että Opetushallituksen toimivaltaa selkiytetään. Opetushallitukselle on osoitettava esitettyyn työhön tarvittavat resurssit ja tarkennettava vientiin suuntautuvien tutkintojen perusteiden laadintaprosessia läpinäkyvämmäksi ja yhtenäisemmäksi. Jos lain viimeistelyyn tarvitaan jatkoaikaa, kokeilulle on annettava siirtymäaika niin, että käynnissä olevat koulutukset voivat jatkua.

OAJ korostaa, että tässäkin työssä opetushenkilöstön merkitys on ratkaiseva laadun ylläpidon ja jatkuvan parantamisen kannalta. Opetushenkilöstön osaamisesta on huolehdittava ja koulutusten vaatimasta suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistyöstä on maksettava asianmukainen korvaus. Opiskelijoiden on saatava laadukasta koulutusta ja mahdollisuudet osaamisen hankkimiseen, kun sitä tarjotaan suomalaisten tutkintojen tapaan, tapahtui se missä maassa tahansa.

Lataa ja lue koko lausunto