• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ jätti lausunnon Harrastamisen Suomen mallin kirjaamisesta nuorisolakiin

23.09.2022 - 14.04 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ jätti lausuntonsa sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta. Nuorisolain muuttamisen osana Harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta kirjataan nuorisolakiin.

On hyvä, että hallituksen esityksessä ehdotetut harrastustoimintaa koskevat säännökset tarkentavat harrastustoiminnan tarkoitusta ja sisältöä sekä toiminnan rahoituksen määräytymisen perusteita. OAJ kiittää siitä, että Harrastamisen Suomen mallia koskeva uusi lakipykälä on hallituksen esityksessä muutettu aiemmasta esityksestä siten, että harrastaminen tapahtuu koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista, eikä harrastustoiminnan järjestäminen kesken koulupäivän ole mahdollista. Täten varmistetaan, että lasten oppivelvollisuuteen suorittamiseen kuuluva koulupäivä on yhtenäinen kokonaisuus, ja harrastustoimintaan osallistuminen on oppilaille aidosti vapaaehtoista.

Hallituksen esityksen mukaan kunnan tulisi huolehtia siitä, että harrastustoiminnan järjestäjällä on riittävät tiedot ja taidot harrastuksen laadukkaaseen ohjaamiseen. Laadukas ohjaaminen pitää esityksen mukaan sisällään sekä harrastuksen sisällöllisen osaamisen että lasten ja nuorten pedagogisen ohjaamisen osaamisen. On hyvä, että esityksessä on huomioitu myös harrastusten ohjaajien pedagoginen osaaminen. Kuntien mahdollisuus valvoa harrastustoiminnan järjestäjien osaamista on kuitenkin todennäköisesti erittäin haastavaa toteuttaa. 

Koska esitetyssä mallissa Harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti harrastustoimintaan ei välttämättä toteudu. OAJ pitää hyvänä, että toiminnan rahoituksen määräytymisessä huomioidaan muun muassa harrastustoiminnan esteettömyys ja saavutettavuus. Toiminnan kehittämisen pitää perustua tutkittuun tietoon ja säännölliseen arviointiin. Siksi on tärkeää että seurataan, keitä Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen harrastustoimintaan osallistuu, ja keitä se tavoittaa. 

Lataa ja lue koko lausunto