• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OVTESsin paikallisista järjestelyeristä neuvottelut käynnissä

26.10.2018 - 09.56 Uutinen
Kuvituskuva

Tammikuun alussa maksetaan kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa 0,9 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä. Pääluottamusmiehet käyvät parhaillaan neuvotteluita erän kohdentamisesta.

Kevään neuvottelukierroksella sovittiin osana opetusalan virka- ja työehtosopimuksen palkkaratkaisua, että 0,9 prosentin suuruisen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta neuvotellaan erikseen. Nyt JUKOn pääluottamusmiehet ympäri maata käyvät neuvotteluja siitä, miten järjestelyerä jaetaan.
 
Paikallisten järjestelyerien kohdentamisessa ensisijaisia tavoitteita ovat pai­kallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus­epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.
 
– Paikallisia järjestelyeriä voidaan käyttää tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvaan tehtäväkohtaisten palkkojen tarkista­miseen sekä henkilökohtaisiin lisiin. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokki­ryhmiensä palkkaan nähden, neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen kertoo.

Tavoitteena yksimielisyys

Paikallisten järjestelyerien käyttämisestä neuvottelevat työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajat. Neuvotteluissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.
 
Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä. Tällöin järjestelyerä kohdistetaan työnantajan valinnan mukaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin, henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Seuraava yleiskorotus huhtikuussa 2019

Seuraava yleiskorotus tulee maksuun huhtikuun alussa 2019. Korotuksen suuruus on 0,99 prosenttia.
 
Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka.
 

Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Leena Koskela

Jaa