• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Peruspalkat määräytyvät edelleen koulutustason perusteella kunnan opetusalalla

21.08.2018 - 00.00 Uutinen
Kuvituskuva

Epäpätevä voi saada saman palkan kuin pätevä vain kunnallisessa yleisessä KVTES-sopimuksessa. OAJ:n jäsenistä KVTES-sopimukseen kuuluvat ovat pääsääntöisesti lastentarhanopettajia.

Epäpätevä voi saada saman palkan kuin pätevä vain kunnallisessa yleisessä KVTES-sopimuksessa. OAJ:n jäsenistä KVTES-sopimukseen kuuluvat ovat pääsääntöisesti lastentarhanopettajia.
Yle kertoi eilen, että tuhansille kuntien työntekijöille on maksettu vuosia liian pientä palkkaa puuttuvan kelpoisuuden perusteella. OAJ:n jäsenistä tämä voi käytännössä koskea vain KVTES-sopimuksen piirissä olevia lastentarhanopettajia, kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.
 
Palkka määrittyy tehtävän vaativuuden mukaan
 
Vuonna 2012 kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES muuttui. Pelkkä kelpoisuuden puute ei enää voi olla syy maksaa pienempää palkkaa, jos tehtävät ja niiden vaativuus ovat samat kuin pätevällä henkilöllä.
 
KVTES-sopimukseen on kirjattu, että riippumatta siitä, täyttääkö viranhaltija tai työntekijä tehtävän edellyttämää kelpoisuusvaatimusta, on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella.
 
Lastentarhanopettajat kuuluvat KVTES-sopimukseen
 
OAJ:n jäsenistä KVTES:n piiriin kuuluu suurimmaksi osaksi lastentarhanopettajia.
 
Opettajiin sovelletaan kunnallista opetusalan virka- ja työehtosopimusta (OVTES). Siihen on kirjattu hinnoittelutunnukset ja niihin liittyvät peruspalkat, jotka edelleen määräytyvät koulutustason perusteella. Epäpätevyysalennusta sovelletaan OVTES:ssa ammatillisen koulutuksen sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajiin. Heitä koskien on omat määräyksensä.
 
– Kunnissa sovelletaan useita virka- ja työehtosopimuksia. Kaikissa muissa sopimuksissa paitsi KVTES:ssa on erilliset palkkahinnoitteluryhmät. Meidän jäsenistä epäpätevyyden perusteella maksettu liian pieni palkka voi siis koskea pääosin vain lastentarhanopettajia, neuvottelujohtaja Petri Lindroos selvittää.
 
KVTES:n piiriin kuuluu yhteensä 309 000 kuntatyöntekijää. Heistä lastentarhanopettajia on noin 14000.
 
Pääsopijat sopineet tulkinnasta
 
Epäpätevyyden perusteella maksettua palkanalennusta on käsitelty keskusneuvotteluissa Kuntatyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken. Yhtenä sopijaosapuolena toimi JUKO. Tammikuussa 2018 työmarkkinaosapuolet sopivat yhdessä siitä, että vastaavaa työtä tekevä on puuttuvasta kelpoisuudesta huolimatta oikeutettu kelpoisen palkkaan KVTES:n soveltamisalalla.
 
Takautuvasti maksettavien palkkojen määrää on mahdotonta arvioida. Esimerkiksi Helsingin kaupungissa kyse on monen sadan henkilön tehtävien ja palkkauksen tarkistamisesta jälkikäteen.
 
Palkan erotuksen takaisin maksamisessa oleellista on, ovatko vähemmän palkkaa saaneen työtehtävät olleet täsmälleen samat kuin täydellä palkalla työskennelleen. Mikäli tehtäviä on joltain osin kevennetty tai vastuuta pienennetty, alhaisempi palkkaus voi olla oikeutettu.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä