• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Neuvottelutulos varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön sopimusalasiirrosta saavutettu

02.06.2021 - 07.55 Uutinen
Kuvituskuva

Kunta-alan varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalasiirto kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) on saatu päätökseen KT Kuntatyönantajien kanssa.

Kevään 2020 työehtosopimusneuvotteluissa sovitun sopimusalasiirron käytännöistä on päästy yhteisymmärrykseen KT:n kanssa.

– Erityisen tärkeänä olemme pitäneet sitä, että kaikki kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodinjohtajat ovat siirron piirissä mahdollisimman kattavasti,  kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

– Toinen keskeinen ja meillä tärkeä asia on se, että varhaiskasvatuksen opettajan palkkaus määräytyy OVTES:n eikä enää  KVTES:n määräysten mukaisesti.

Nyt näihin OAJ:lle tärkeisiin asioihin on saavutettu neuvottelutulos.

– Tämä on todella merkittävä ja odotettu muutos varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja päiväkodin johtajille. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat vihdoinkin samassa sopimuksessa muiden opettajien kanssa, kuten kuuluukin, toteaa Lindroos.

Iso ja odotettu muutos mahdollistaa Lindroosin mukaan sen, että vastaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajien palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan samassa pöydässä kuin muidenkin opettajien.

– Tämä on iso statuskysymys, se vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajan roolia ja ammatti-identiteettiä.

Mitä siirto tarkoittaa käytännössä

Sopimusalasiirto koskee varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja päiväkodinjohtajan tehtävään kelpoisia opettajia. Pelkkä siirto itsessään ei tuo muutoksia palvelussuhteen ehtoihin.

– Vaikka ensivaiheessa on kyse teknisestä siirrosta, sopimusalasiirron toisen vaiheen tavoitteena on yhdenmukaistaa eri opettajaryhmien palvelussuhteen ehtoja, parantaa palkkakehitystä ja alan vetovoimaisuutta. Siihen opettajien oma sopimus antaa enemmän mahdollisuuksia.

Sopimusalasiirto ei tarkoita sitä, että varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodinjohtajat siirtyisivät esimerkiksi opetusvelvollisuustyöaikaan. Mahdollisista muutoksista palvelussuhteen ehtoihin neuvotellaan seuraavan kerran ensi vuoden neuvottelukierroksen yhteydessä.

Kunta-alan varhaiskasvatuksen opettajien työehtosopimusten siirto kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) tulee voimaan 1.9.2021. Sitä ennen neuvottelutuloksen käsittelevät vielä eri osapuolien hallitukset. KVTES-sopimusta noudatetaan 31.12.2022 saakka ellei toisin sovita.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela