• logo
  • logo
Kuntavaalit

Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi

Kuvituskuva

Kunnan kannattaa varmistaa palvelujensa laatu hyvällä työnantajapolitiikalla. Henkilöstön työhyvinvointia on seurattava säännöllisesti.

Hyvät työnantajaperiaatteet on kirjattava laadittavaan sivistyspoliittiseen ohjelmaan. Opettajien ja esimiesten osaamisen ja ammatinhallinnan tukeminen rakennemuutoksissa on entistäkin tärkeämpää.

Opettajien lomautus osoittaa kunnan päättäjien välinpitämättömyyttä koulutusta, oppilaiden oikeuksia ja säädöksiä kohtaan, eikä lomautuspäätös ole hyväksyttävissä missään tilanteessa. Lomautuksilla ja jatkuvilla sijaiskielloilla laiminlyödään tietoisesti lainsäädännön velvoitteita sekä vaarannetaan lasten ja nuorten turvallisuus. Kokemukset ovat osoittaneet, ettei lomautuksilla edes saavuteta tavoiteltuja säästöjä.

Huono sisäilma uhkaa terveyttä

Hyvä sisäilma edistää tutkitusti oppimista. Jokaisella on oikeus opiskella turvallisissa ja terveyttä vaarantamattomissa tiloissa. Koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten sisäilmaongelmat ovat kuitenkin hyvin yleisiä, ja ne ovat vakava uhka tilojen käyttäjille. OAJ:n barometrin mukaan yli kolmasosalla (35 prosenttia) työpaikoista oli todettu terveydelle haitallinen sisäilmaongelma edellisen vuoden aikana.

Huonokuntoisista rakennuksista on luovuttava ja opetus järjestettävä tarvittaessa väistötiloissa. Kunnan tehtävä on huolehtia rakentamisen laadusta. Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen korjaaminen kerralla kuntoon maksaisi arvioita 1–1,5 miljardia euroa. Kuntien voimavarat eivät tähän riitä, vaan tarvitaan erillinen investointiohjelma.

Seis väkivallalle

Väkivallan riski on opetus- ja kasvatusalalla valitettavan suuri. Väkivaltaa kohdataan eniten varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja se aiheuttaa pitkiä sairauspoissaoloja.

Väkivaltaa ei pidä sallia. Työnantajan on tehtävä kaikkensa sen minimoimiseksi.

Henkilöstö mukaan kehittämiseen

Henkilöstö on otettava mahdollisimman varhain mukaan suunniteltaessa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä valmisteltaessa päätöksiä lautakunnissa ja johtokunnissa. Kuntakentän muutos, koulutuspoliittiset uudistukset ja kireä kuntatalous vaikuttavat koulutuksen arkipäivään.

OAJ:n jäsenet ovat koulutuksen arjen parhaita asiantuntijoita.

OAJ:n mielestä

  • Hyvät työnantajaperiaatteet on kirjattava kunnan sivistyspoliittiseen ohjelmaan.
  • Väkivallan ehkäisy, tilanteiden kirjaaminen ja käsittely kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin. Henkiseen hyvinvointiin on kiinnitettävä kasvavaa huomiota.
  • Lomautus tai sijaiskielto on aina väärä arvovalinta päättäjältä. Ne vaarantavat lapsen ja oppilaan turvallisuuden ja loukkaavat heidän oikeuksiaan saada opetussuunnitelmanmukaista opetusta joka päivä.
  • Tilat tarkastetaan kolmen vuoden välein ja huonokuntoisista rakennuksista on luovuttava viivyttelemättä. Tarvittavat korjaukset tehdään heti. Kunnat tarvitsevat kansallisen investointiohjelman tuekseen.
  • Lukiota ja ammatillista oppilaitosta on kehitettävä pitkäjänteisesti erikseen ja yhdessä koulutuksen saavutettavuuden varmistamiseksi.
  • Opetusalan henkilöstön mukaan ottaminen rakennemuutosten ja kehittämistoimien suunnitteluun ja toteutukseen on välttämätöntä. Yhteistoimintamenettelyä on käytettävä mahdollisimman usein, ja esimiesten osaamista tulee kehittää sen käytössä.
Jaa