• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulut suunniteltava terveellisiksi ja turvallisiksi

23.11.2018 - 16.24 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ ehdotti täydennyksiä Rakennustietosäätiön ohjekorttiehdotuksiin , jotka käsittelevät perusopetuksen tilojen rakennushankkeen valmistelua ja perusopetuksen tilojen suunnittelun lähtökohtia, tilasuunnittelua ja sisustussuunnittelua.

Lausunnossaan OAJ kiinnittää huomiota muun muassa tilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen, monipuolisuuteen, melunhallintaan ja materiaalien valintaan.

RT-kortiston on ohjattava tunnettuihin ja varmoihin rakennusratkaisuihin. OAJ muistuttaa, etteivät koulurakennukset ole rakennusteknisten kokeilujen paikka.

Perusopetuksen tilat on suunniteltava huolellisesti käyttäjien kanssa. Jotta laadukas opetus voidaan varmistaa, tarvitaan erilaisia tiloja eri tarpeisiin. Huomioon on otettava myös erilaiset opetusryhmät ja luokat.

Rakennus sijoitettava tontille, joka on tutkittu ja joka soveltuu päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakentamiseen. Rakennussuunnittelussa on otettava huomioon vuodenaikojen aiheuttama kosteusrasitus ja kosteudenhallinta-asetuksen määräykset.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa