• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoihin tulossa tervetullut muutos

11.12.2019 - 12.00 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ on tyytyväinen aikeisiin palauttaa varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivan henkilöstön ja kolme vuotta täyttäneiden lasten välinen suhdeluku 1:7:ään. Suhdeluku on ollut 1:8:aan vuoden 2016 asetusmuutoksesta lähtien. OAJ esittää lausunnossaan kuitenkin myös täsmennyksiä tulevaan asetukseen.

OAJ:n mielestä suhdeluvun pitäisi koskea myös niitä kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka osallistuvat varhaiskasvatukseen korkeintaan viisi tuntia päivässä. Lisäksi henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua pitää OAJ:n mielestä tarkastella ryhmäkohtaisesti, ei päiväkotitasolla.

– OAJ:n tietoon on tullut tapauksia, joissa suhdelukuja on laskettu varhaiskasvatusyksikön tasolla silloinkin, kun yksikkö koostuu useasta erillisestä toimipisteestä. Henkilöstön siirtelyn vuoksi varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa voi olla vaikea toteuttaa. Siirtely vaarantaa myös pysyvät vuorovaikutussuhteet henkilöstön ja lasten välillä, mikä on tavoitteena, muistuttaa erityisasiantuntija Auli Setälä OAJ:stä.

Varhaiskasvatuslain säännöstä, joka mahdollistaa suhdeluvuista poikkeamisen, pitää OAJ:n mielestä arvioida ja täsmentää. OAJ haluaisi myös tarkennuksen varhaiskasvatusasetuksen mukaisten suhdelukujen sekä henkilöstörakenteen soveltamisesta esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Osa kunnista otti suuremman suhdeluvun käyttöön 2016, ja lasten määrä päiväkodeissa ja lapsiryhmissä kasvoi.

– Lyhytnäköiset leikkaustoimet eivät tuottaneet niitä säästöjä, joita haettiin, mutta kuormittivat monin tavoin lapsia ja varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia, päiväkodin johtajia ja koko henkilökuntaa päiväkodeissa. Nähtäväksi jää, kuinka suuresti ja kuinka pitkään leikkausten vaikutukset heijastuvat varhaiskasvatusalan vetovoimaan ja koulutettujen ammattilaisten alalla pysymiseen, Setälä muistuttaa.

OAJ pitää tärkeänä, että asetusmuutos tulee voimaan 1.8.2020 eli samaan aikaan, kun lapsen subjektiivisen oikeus varhaiskasvatukseen palautuu.

Lue blogi: Varhaiskasvatuksen matematiikka hukkaa lapsia mystisesti

Lataa ja lue koko lausunto