• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Päiväkodin henkilöstömitoituksesta poikkeamisiin tulossa tarpeellisia rajoituksia

19.11.2020 - 12.35 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa valmisteilla olevaa muutosta päiväkodin henkilöstön mitoitusta koskevaan varhaiskasvatuslain pykälään. Mitoituksesta ei lakimuutoksen jälkeen saisi poiketa henkilöstöstä johtuvista syistä, kuten lomien, koulutusten, lomautusten tai sairastumisen takia.

Hallitus on valmistelemassa varhaiskasvatuslakiin myös uutta pykälää. Se velvoittaisi henkilöstön ilmoittamaan epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista. OAJ kannattaa henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta ja näkee sen keinona varhaiseen puuttumiseen sekä laadun parantamiseen. OAJ vaatii, että ilmoitusvelvollisuuden ja aluehallintovirastojen valvontaoikeus ulotetaan koskemaan myös esiopetusta.

OAJ haluaa lisäksi, että varhaiskasvatusasetuksesta poistetaan osapäiväisiä kolme vuotta täyttäneitä lapsia koskeva suhdeluku 1/13. Näin voitaisiin paremmin turvata varhaiskasvatuksen laatu ja henkilöstön riittävyys. Muutoksen ansiosta lapset eivät vaihtuisi päivittäin, mikä rauhoittaisi lapsiryhmää. Lisäksi suhdeluvuista pystyttäisiin pitämään paremmin kiinni. OAJ ei pidä suhdeluvun poistamista vaihtoehtona nyt esitetylle täsmennykselle henkilöstön mitoitukseen, vaan välttämättömänä toimena sen lisäksi.

Lataa ja lue koko lausunto