• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ mukana eurooppalaisen kattojärjestö ETUCE:n erityiskonferenssissa Belgiassa

06.07.2022 - 18.45 Uutinen
Kuvituskuva

ETUCE:n erityiskonferenssi järjestettiin 5.-6.7. Belgian Liègessä. Konferenssi tarjosi jäsenjärjestöille tilaisuuden kokoontua yhteen rakentamaan yhteisiä tavoitteita ja pohtimaan tapoja opettajien sekä muiden koulutusalan työntekijöiden työn arvostuksen vahvistamiseksi.

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) on eurooppalaisten opetuksen alan ammattijärjestöjen- ja liittojen kattojärjestö, joka toimii 51 maassa ja edustaa yhteensä 11 miljoonaa jäsentään ympäri Euroopan. ETUCE on perustettu vuonna 1977, ja vuonna 2010 siitä tuli integroitu osa maailmanlaajuista Education Internationalia (EI). ETUCEN päätavoitteita ovatkin muun muassa edistää EI:n tavoitteiden toteutumista Euroopan alueella, edustaa jäsenjärjestöjään EU-kokouksissa ja tukea itsenäisten sekä demokraattisten koulutusliittojen kehittymistä Euroopan alueella.

Tällä kertaa erityiskonferenssin teemana oli ammattiliittojen ja -järjestöjen sitoutuminen ja toiminta Euroopassa. Konferenssin tarkoituksena oli myös arvioida jo tähän mennessä saavutettuja tavoitteita, ja työstää eteenpäin joulukuussa 2020 asetettuja strategioita, joiden avulla on tarkoitus vahvistaa opetusalan vuoropuhelua sekä tehostaa koulutusjärjestelmiä koko Euroopan alueella. Puheenvuoroja pitivät esimerkiksi Belgian alueelliset opetusministerit, eri eurooppalaiset tutkijat ja EI:n pääsihteeri. Puheiden aihepiireinä olivat etenkin koulutus ja digitalisaatio, kansalaisuus ja osallisuus sekä kestävän kehityksen kysymykset.

OAJ:ta konferenssissa edustivat puheenjohtaja Katarina Murto ja kansainvälisten asioiden päällikkö Christer Holmlund. Mukana oli myös OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo, joka toimii lisäksi ETUCE:n hallituksen jäsenenä.

Konferenssin teemoina toimivat ammattiliittojen ja -järjestöjen sitoutuminen ja toiminta Euroopassa sekä opettajan ammatin vetovoimaisuuden turvaaminen. Tässä keskityttiin erityisesti laadukkaan julkisen koulutuksen mahdollistamiseen, ja sen hyötyyn opettajien ja muun koulutushenkilöstön aseman parantamiseksi. Lisäksi keskusteltiin myös Ukrainan tilanteesta.

Katarina Murto nosti konferenssin ammattijärjestöjen sitoutumista koskevan päätöslauselman puheessaan esille OAJ:n sosiaalisen dialogin pitkän perinteen. ”Hyvä vuoropuhelu Suomen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä on luonut meille hyvän pohjan kehittää Suomen koulutuspolitiikkaa sekä tuoda esiin myös esimerkiksi opettajien työn vaativuutta ja kuormittavuutta.”, Murto toteaa. Lisäksi Murto korosti OAJ:n jatkuvaa työtä opetusalan haasteiden korjaamiseksi. Vaikka monia epäkohtia on olemassa, on tärkeää tuoda esiin myös opettajuuden positiivisia puolia. Tällä tavoin opetusala pysyy jatkossakin houkuttelevana vaihtoehtona. Lisäksi OAJ näkee hyvänä päätöslauselman kirjaukset koskien nuoria, sillä heissä on myös meidän järjestömme tulevaisuus, Murto sanoo.

Hyvä vuoropuhelu Suomen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä on luonut meille hyvän pohjan kehittää Suomen koulutuspolitiikkaa sekä tuoda esiin myös esimerkiksi opettajien työn vaativuutta ja kuormittavuutta.


OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto keskustelemassa Ukrainan edustajan Olha Chabaniukin kanssa.


Murto piti puheenvuoron myös Ukrainan tilannetta koskevasta konferenssin rauhanpäätöslauselmasta. OAJ on tuominnut jyrkästi Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen ja sodan Ukrainassa. Olemme ilmaisseet tukemme kansainvälisten opettajajärjestöjen väliselle yhteistyölle rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa. Olemme myös osoittaneet tukea ukrainalaisille pakolaisille ja ammattijärjestöille, Murto kertoo. Sodan alkaessa helmikuussa OAJ päätti myös välittömästi keskeyttää yhteistyönsä venäläisen opettajaliitto ESEUR:n kanssa. Näistä syistä OAJ pitää ETUCE:n rauhanpäätöslauselmaa hyvänä ja antaa sille tukensa. OAJ jatkaa solidaarisuuttaan ukrainalaisia opiskelijoita, opetusalan ammattijärjestöjä ja kansalaisia ​​kohtaan, Murto kertoo.

OAJ jatkaa solidaarisuuttaan ukrainalaisia opiskelijoita, opetusalan ammattijärjestöjä ja kansalaisia ​​kohtaan.


Jaakko Salo puhui ETUCE:n poliittista linjausta käsittelevässä kannatuspuheenvuorossaan etenkin opettajuuden vetovoimaisuuden lisäämisestä ja opettajien työmäärän kohtuullistamisesta. OAJ haluaa alleviivata opettajien työhyvinvoinnin tärkeyttä ja rajata heidän työtaakkaansa. Etenkin korona-aika on tuonut laajalti esiin opettajuuden yhteiskunnallisen merkityksen. Samaan aikaan opettajien työskentely pandemian etulinjassa on kasvattanut heidän työnsä kuormittavuutta. Nyt on tehtävä töitä opettajien palautumisen eteen, jotta opettajuuden vetovoimaisuutta voidaan jatkossakin varmistaa.

Etenkin korona-aika on tuonut laajalti esiin opettajuuden yhteiskunnallisen merkityksen. Samaan aikaan opettajien työskentely pandemian etulinjassa on kasvattanut heidän työnsä kuormittavuutta. Nyt on tehtävä töitä opettajien palautumisen eteen.


Salo nosti puheessaan esiin OAJ:n Tehdään tulevaisuuksia -kampanjan, jonka tavoitteena on nimenomaan ollut opettajan työn merkityksellisyyden esiin nostaminen ja näkyväksi tekeminen. Kampanjassa esimerkiksi suomalaiset julkisuuden henkilöt ovat muistelleet opettajiensa positiivisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Tutustu lisää Tehdään tulevaisuuksia -kampanjaan täällä.