• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ehdolla Jukon puheenjohtajaksi

11.11.2022 - 15.53 Uutinen
Kuvituskuva

Neuvottelujärjestö Jukon vaalivaliokunta on pyytänyt jäsenjärjestöjään ilmoittamaan puheenjohtajaehdokkaansa 16. marraskuuta mennessä. OAJ pitää tärkeänä, että Jukon toimintaa kehitetään ja yhteistyötä vahvistetaan niin, että Juko voi toimia uskottavasti nimenomaan neuvottelujärjestönä. OAJ:n hallitus on asettanut OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron ehdolle Jukon puheenjohtajaksi.

Neuvottelujärjestö Jukon vaalivaliokunta on pyytänyt jäsenjärjestöjään ilmoittamaan puheenjohtajaehdokkaansa 16. marraskuuta mennessä. OAJ:n hallitus on asettanut OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron ehdolle Jukon puheenjohtajaksi.

Jukon tehtävä on käydä neuvotteluja ja solmia sopimuksia laaja-alaisesti julkisella sektorilla, valvoa sopimusten noudattamista ja vastata luottamusmiesjärjestelmistä. OAJ painottaa, että puheenjohtajalla pitää olla vankkaa ja uskottavaa neuvotteluosaamista sekä ymmärrystä neuvottelu- ja sopimusjärjestelmästä ja sen muutoksista. Myös laajat verkostot ja muiden työmarkkinatoimijoiden tuntemus ovat välttämättömiä puheenjohtajan tehtävässä.

OAJ katsoo, että neuvottelutoiminnan lisäksi Jukon puheenjohtajalla tulee olla kykyä ja halua kehittää Jukon toimintaa niin, että parhaat mahdolliset virka- ja työehtosopimukset saavutetaan kaikilla Jukon edustamilla sektoreilla. Tämä edellyttää paitsi ymmärrystä ja osaamista koko sopimusjärjestelmästä ja neuvottelutoiminnasta myös toimintakulttuurin muutosta ja valmiutta koko Juko-yhteisöltä toimia nykyistä avoimemmin.

OAJ pitääkin tärkeänä, että Jukon toimintaa kehitetään ja yhteistyötä vahvistetaan niin, että Juko voi toimia uskottavasti nimenomaan neuvottelujärjestönä. Puheenjohtajiston tulee tehdä tiivistä yhteistyötä ja edustaa kaikkia sektoreita. Puheenjohtajalla täytyy olla osaamista ja valmiuksia kehittää työmarkkinajärjestelmää ja järjestöllisiä toimenpiteitä.

OAJ pitää Katarina Murtoa erinomaisena ehdokkaana. Murrolla on juristina, neuvottelija, johtajana ja työmarkkinaedunvalvojana vahvaa ja monipuolista osaamista ja kokemusta. Murto myös haluaa kehittää Jukon toimintaa ja toimintakulttuuria nykyistä avoimempaan suuntaan sekä vahvistaa sektoreiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua Juko-yhteisössä.

Jukossa on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 jäsenliittoa.